Skip til primært indhold

Region Syddanmark forlod 2009 med overskud

Der er sorte tal på bundlinjen i Region Syddanmarks årsregnskab for 2009. Også selv om året var præget af høj aktivitet bl.a. efter strejken i 2008.

Det er budskabet i den årsrapport, som regionsrådet kunne nikke godkendende til ved det seneste regionsrådsmøde.

I klare tal lyder driftsresultatet på i alt 241 mio. kr. for et 2009, som var præget af næsten 10 pct. mere aktivitet på det somatiske område, mere end fem pct. højere aktivitet i psykiatrien samt en større belægning på området for social- og specialundervisning end budgetteret.

- Det er glædeligt, at det er lykkedes os at bevare en positiv bundlinje samtidig med, at vi har kunnet servicere flere patienter og borgere. Aldrig før er så mange patienter blevet undersøgt og behandlet – også flere end forudsat og finansieret i økonomiaftalen med regeringen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Det betyder bl.a., at ventetiden fra henvisning til behandling er blevet kortere. For de fleste områder er den gennemsnitlige ventetid i dag på niveau med ventetiden før strejken. På nogle områder er ventetiden blevet kortere.

Region Syddanmarks samlede balance udgør 14,1 mia. kr., og egenkapitalen er på godt 3,0 mia. kr. inkl. overførte resultater fra tidligere år.

APPFWU02V