Skip til primært indhold

Medarbejdere skal levere ideer til ny idébørs

Lad os spørge de ansatte, hvordan den bedste børneafdeling bør se ud, nu vi alligevel er ved at bygge om.

Lad os lave et bedre navigationssystem, så patienterne lettere kan finde vej rundt på sygehuset. Det sparer patienterne tid og besvær, og vi undgår patienter, der kommer for sent, fordi de ikke kan finde vej.

Lad os få et personligt log-ind kort til alle sygehusets pc’ere – ligesom et dankort – så vi kan få adgang til de vigtige informationer på et splitsekund.

Jo, idéer er der nok af hos Region Syddanmarks ca. 26.000 medarbejdere. Nu har regionen søsat en idé- og projektbørs, www.invia.nu, hvor alle de gode idéer bliver ruget. Her bliver de fulgt og vurderet af et innovationspanel, som skal være med til at forvandle de bedste idéer til flyvefærdige løsninger, der kan lette hverdagen på regionens arbejdspladser.

- Vi har masser af engagerede og dygtige medarbejdere på regionens arbejdspladser, som hver dag bliver inspireret af deres hverdag til at gøre tingene på en bedre måde, der kan spare både borgerne og dem selv for unødig tid og arbejde, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

- Morgendagens udfordring i sundhedsvæsenet lyder på, at der bliver flere brugere og færre hænder til at pleje dem, så det er afgørende, at vi får mindsket administrationstiden, så der bliver mere tid til plejetid. Med projektbørsen invia.nu kan vi få samlet de gode idéer, få udviklet de bedste af dem og rykke et stort skridt nærmere en løsning på det problem.

I praksis er www.invia.nu stedet, hvor medarbejderne helt omkostningsfrit kan få afprøvet deres gode idéer foran et panel af innovationseksperter, repræsentanter fra erhvervslivet og – hvis idéen viser sig at være bæredygtig – regionens øverste direktion, der hjælper den gode idé på vingerne.

FAKTA OM INVIA.NU

  • Invia.nu er en idé- og projektbørs, hvor Region Syddanmarks ansatte kan aflevere deres gode idéer.
  • Bag Invia.nu gemmer sig Enhed for Velfærdsinnovation, der hører under Region Syddanmarks afdeling for regional udvikling. Enhedens formål er netop at afdække behov, selv få idéer, indsamle andres idéer og tænke dem ind i løsninger, der kan sikre, at Region Syddanmark fortsat serverer velfærd for de syddanske borgere.
  • Til efteråret bliver Invia.nu åbnet for patienter, pårørende, borgere, videns- og uddannelsesinstitutioner samt virksomheder, der ønsker at bidrage med dels gode idéer og dels midlerne til at udvikle dem.
  • Læs mere om Invia.nu på www.invia.nu 
APPFWU01V