Skip til primært indhold

Ledelsesstruktur sendt i høring

En ny strukturmodel med en tre-mandsdirektion er nu sendt i høring i MED-systemet efter at have været besluttet af et samlet regionsråd på det seneste regionsrådsmøde.

Forretningsudvalget i Region Syddanmark har i den seneste tid drøftet forskellige nye direktionsmodeller – en struktur man har valgt at tage op til revision i forbindelse med, at Kjeld Zacho Jørgensen stoppede som administrerende direktør.  

Samtidig er der blevet peget på udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen som Region Syddanmarks nye regionsdirektør, da de to stillinger slåes sammen.

Når den nye model har været i høring, vil den blive behandlet endeligt på forretningsudvalgsmødet den 16. juni og på regionsrådsmødet den 28. juni.

Indtil da er Mikkel Hemmingsen konstitueret i stillingen som administrerende direktør, samtidig med han varetager stillingen som udviklingsdirektør.  

Fakta

Den indstillede tre-mandsmodel indebærer, at den fremtidige direktion består af: 

Mikkel Hemmingsen, sundhedsdirektør Jens Elkjær og social- og psykiatridirektør Agnete Philipsen.

Den 39-årige Mikkel Hemmingsen er i dag udviklingsdirektør i Region Syddanmark, en stilling han har bestridt siden november 2007. Fremover vil han, ifølge indstillingen, både bestride stillingen som regionsdirektør og stillingen som udviklingsdirektør.

Læs mere om den nye struktur og se mere om konstitueret administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.

APPFWU02V