Skip til primært indhold

Hvem får afslag og hvem får lov?

Det er et større sundhedsfagligt puslespil, der for tiden bliver lagt i regionerne i Danmark. Fordelingen af specialefunktioner på de danske sygehuse er ved at falde på plads, og Region Syddanmark har fået svar på indsigelserne, som regionen indsendte til Sundhedsstyrelsen. Indsigelserne vedrører funktioner indenfor 35 lægelige specialer i forbindelse med styrelsens specialeplan.

- Vi må erkende, at vi ikke har fået alle de specialefunktioner, som vi mener, vi er i stand til at løfte, men Sundhedsstyrelsen har læst og anerkendt vores indsigelser på en række andre områder, og det skal vi glæde os over, fortæller regionrådsformand, Carl Holst (V).

Region Syddanmark indsendte i midten af april et svar på Sundhedsstyrelsens udmelding, hvor regionen blandt andet argumenterede for at beholde specialefunktioner såsom lungekirurgi på børn, og det er bare et af områderne, hvor styrelsen har lyttet til regionens udmeldinger.

Et halvt år til afklaring og afvikling

Region Syddanmarks sygehuse og regionens specialeråd skal over det næste stykke tid gennemgå Sundhedsstyrelsens tilbagemeldinger. Inden 1. januar 2011 skal Region Syddanmark sørge for at opfylde de krav, som Sundhedsstyrelsen har opstillet, og i samme periode skal regionen afvikle de specialefunktioner, der ikke længere skal være en del af regionens sundhedssystem.

Flere specialefunktioner i fremtiden

Den nuværende specialeplan gælder fra 1. januar 2011 og tre år frem, og i den periode skal Region Syddanmark arbejde hårdt for at stå stærkt i de fremtidige specialeplaner.

- Vi skal fortsætte det gode sundhedsfaglige arbejde i Region Syddanmark, men vi skal løfte niveauet på blandt andet forskningsområdet, så vores sygehuse kommer til at stå endnu stærkere næste gang brikkerne i specialeplanen skal lægges, siger Carl Holst.

En forskningsmæssig opgradering vil udvikle de højt specialiserede funktioner, og det er regionen allerede bevidst om. Det kom senest til udtryk, da Regionsrådet i marts måned valgte at tilføre forskningsområdet 25 millioner kroner som en fast post på budgettet.

Specialeplanen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

APPFWU01V