Skip til primært indhold

Holst: Syddanmark er allerede på rette spor

Der bliver ingen fyringer på sygehusene i Syddanmark oven på den økonomiaftale, som Danske Regioner indgik med regeringen lørdag. Aftalen betyder, at regionerne får tilført to mia. kr. i 2011.

”Der er ingen tvivl om, at det er en meget stram aftale, og det bliver en kæmpe udfordring for os at få pengene til at slå til, fordi der blandt andet er en stor stigning i udgifterne til den del af sundhedsvæsenet, som ligger uden for sygehusene - det gælder f. eks. udgifterne til de praktiserende læger, patienterstatninger og transport. Men vi er parate til at tage opgaven på os om end fremover med en lavere stigningstakst”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Det er den økonomiske situation, der betyder, at regeringen tillader mindre vækst end tidligere i den offentlige sektor i de kommende år. Derfor får regionernes sundhedsområde udelukkende tilført fem mia. kr. over de næste tre år. Gennemsnitlig er det en væsentligt mindre vækst, end man har set tidligere. Den kommende opstramning af sundhedsudgifterne kommer til at kræve en forventningsafstemning i forhold til befolkningen.

Men når det er sagt, så mener Carl Holst, at Region Syddanmark allerede er godt klædt på til at håndtere en stram styring af aktiviteterne på regionens sygehuse.

”Vi er godt tilfredse med, at vi nu har indgået en aftale på to mia. kr. for det kommende år. Samtidig bekræfter aftalen den strategi, som vi har ført de seneste par år. Det er en aftale, der indebærer en meget begrænset udvikling. Aftalen betyder, at vi skal indstille os på at have en lavere tilgang af nye aktiviteter. Det vil sige, at vi vil nok ikke introducere så mange nye ting i så højt et gear”, siger han.

FAKTA OM ØKONOMIAFTALEN:

  • Regionerne får tilført to mia. kr. i 2011 til sundhedsområdet i den ny økonomiaftale.1,5 mia. kr. er til drift og 0,5 mia. kr. er til særlige områder uden for sygehusområdet.
  • Aftalen betyder blandt andet, at der skal udarbejdes nye kliniske retningslinjer startende med behandlinger af fedme og for rygoperationer på både offentlige og private sygehuse. Det er for at sikre, at det er de rigtige patienter, der får de rigtige ydelser.
APPFWU01V