Skip til primært indhold

Gode idéer til grøn vækst søges

Tomaterne i gartnerierne sukker efter CO2og høje temperaturer. Og netop de to ting er der masser af i industrien, som slås med overskudsvarme og udslip af CO2.

Lige nu er der mulighed for at få tilskud til projekter, som kan fremme bæredygtighed og grøn vækst.Det kan være projekter, som kan udnytte CO2 og overskudsvarme fra industri i gartnerier. Eller mindske CO2 udslippet i landbruget eller i virksomheder, eller oplagre CO2 i naturen, eller måske at uddanne klimadukse i boligområder.

Der er 15 mio. kr. til sådanne projekter gennem LoCaRe - Low Carbon Economy Regions. Region Syddanmark står i spidsen for LoCaRe-samarbejdet, som også tæller Asturien i Spanien, Emilia-Romagna i Italien, Gorenjske i Slovenien, Västra Götalandsregionen i Sverige og Zeeland i Holland.

Formålet er at udvikle klimavenlige løsninger regionalt og lokalt og samtidigt skabe konkurrencedygtige produkter og arbejdsmetoder på energiområdet.

Projekterne skal holde sig inden for fem emner: Vedvarende energi, indkøbspraksis, lagring af kulstof, lokal og regional planlægning og involvering af borgerne.

Ansøgere kan være kommuner, universiteter, netværk, foreninger eller andre offentlige institutioner i Region Syddanmark. Det er en forudsætning for tilskud, at ansøgerne samarbejder med lokale aktører i de øvrige regioner, der deltager i LoCaRe projektet.

Ansøgningsskema, vejledning og andre relevante dokumenter kan findes på www.locareproject.eu. Her kan du også lægge dine egne idéer til projekter ind, finde andre projektidéer og mulige partnere.

LoCaRe Projektet er et INTERREG IV C projekt og støttet af EU’s Regionalfond.

APPFWU01V