Skip til primært indhold

Dorthe Crüger ny lægelig direktør på Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark har i dag udpeget Dorthe Crüger som ny lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Hun overtager jobbet efter Johannes Gaub, som fratræder sin stilling som lægelig direktør ved udgangen af denne måned.

- Jeg glæder mig over, at vi får en kapacitet, som har værdifuld ledelseserfaring på både afdelings- og sygehusniveau. Med ansættelsen af Dorthe Crüger kan vi holde kadencen i den flotte udvikling, som Sygehus Lillebælt over en årrække har været igennem, siger Jens Elkjær, sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

Dorthe Crüger er 45 år og kommer fra en stilling som cheflæge på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Hun har tidligere arbejdet som overlæge på klinisk genetisk afdeling på sygehuset i Vejle, og efterfølgende blev hun specialechef og ledende overlæge i samme afdeling. Erfaringerne fra tiden i Sygehus Lillebælt betød, at det var naturligt for Dorthe Crüger at søge tilbage, da stillingen som lægefaglig direktør blev ledig.

- Jeg er jo nærmest lægeligt født og opdraget i Sygehus Lillebælt, og har derfor haft kulturen tæt inde på livet igennem mange år både som yngre læge, som forsker og som leder, fortæller Dorthe Crüger.

Sygehus Lillebælt får i den nye sygehusstruktur en fremtrædende rolle på kræftområdet, og Dorthe Crüger vil stræbe mod, at sygehusenheden ved hjælp af forskning også i fremtiden vil være blandt de førende på området.

- Jeg vil arbejde for, at vi til stadighed tænker nyt og udvikler os, så patienterne altid får tilbudt de bedste behandlingsforløb. En af forudsætningerne for dette er, at der forskes i nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. På det område føler jeg mig godt rustet til at fortsætte det imponerende fokus på forskningen på Sygehus Lillebælt, som Johannes Gaub har en stor del af æren for.

Dorthe Crüger vil indgå i sygehusdirektionen sammen med administrerende direktør, Niels Nørgaard Pedersen, lægelig direktør Hans Christian Thyregod og sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen. Dorthe Crüger tiltræder stillingen som lægelig direktør den 1. august 2010.

APPFWU01V