Skip til primært indhold

Det regionale og kommunale Lindø-samarbejde forlænges

Region Syddanmark og Odense og Kerteminde kommuner har på et møde i dag, den 8. juni 2010, besluttet at forlænge deres samarbejde om at afhjælpe konsekvenserne af Lindø-værftets lukning.

Lindø-samarbejdet har deltagelse af Region Syddanmark, Odense og Kerteminde kommuner samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. En af hovedopgaverne er at koordinere de mange forskellige tiltag indenfor både erhvervsudviklingsindsatsen og arbejdet med at hjælpe de fyrede værftsmedarbejdere. Efter den oprindelige plan skulle samarbejde stoppe 1. september 2010, men på et møde i dag har den politiske styregruppe forlænget indsatsen i yderligere et år.

Styregruppen har deltagelse af regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V), Kertemindes borgmester Sonja Rasmussen (løsgænger) og borgmester i Odense Anker Boye (S) (formand). Derudover er der repræsentanter fra 3F Østfyn, Metal Odense, DI og Det regionale Beskæftigelsesråd.

Samarbejde med en række private aktører

Styregruppens formand Anker Boye er glad for beslutningen om at fortsætte samarbejdet:

- Det er ingen nem opgave at hjælpe de mange mennesker, som er berørt at værftslukningen, men vi gør alt, hvad vi kan. Det er afgørende for udviklingen, at virksomhederne bakker op om vores initiativer. Derfor er jeg også glad for det samarbejde, vi har – ikke blot i styregruppen, men også med den række af private aktører, som kommer med nye tiltag til Fyn, siger Anker Boye.

Styregruppen har i det forgange år været vært for en række forskellige arrangementer, som alle har haft til hensigt at sikre en fremdrift i de to hovedspor. Det gælder både informationsmøder, workshops og inspirationsarrangementer.

En hjælp til sporskifte

- Det glæder mig, at der har været så stor opbakning til de initiativer, vi har taget. Det er væsentligt, at medarbejderne på værftet bruger de forskellige muligheder, der er for at komme videre i beskæftigelse eller måske i en uddannelse. Forhåbentlig kan vi være med til at hjælpe nogle til et sporskifte, siger Sonja Rasmussen.

I den forbindelse er en af hovedopgaverne i den kommende tid at få færdigskrevet ansøgningen til EU’s Globaliseringsfond. Det er staten, som søger om midlerne, men Region Syddanmark skriver selve ansøgningen i samarbejde med kommunerne.

Koordinering med jobcentre og faglige organisationer

- Det er rigtig vigtigt, at ansøgningen til Globaliseringsfonden bliver så præcis som overhovedet muligt. Derfor har vi i samarbejdet afsat mange ressourcer til at få koordineret med både jobcentre og de faglige organisationer, siger regionsrådsformand Carl Holst .

Han understreger samtidig, at:

- Lindø-indsatsen er ikke bundet op på ansøgningen alene. Den er tænkt som en ekstraordinær foranstaltning som skal supplere det store arbejde, som allerede gøres i beskæftigelsessporet.

APPFWU02V