Skip til primært indhold

To ministre besøger bosted for domfældte udviklingshæmmede

Både justitsministeren og indenrigs- og socialministeren vil nu med egne øjne se, hvordan domfældte udviklingshæmmede bor sammen med helt almindelige udviklingshæmmede.

Det foregår på bosteder rundt i landet, og mandag den 18. januar besøger ministrene det åbne bosted Bøge Allé i Ribe, der huser domfældte udviklingshæmmede.

Under besøget skal justitsminister Brian Mikkelsen (K) og indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) se på bostedets fysiske rammer, og hvordan dømte og ikke-dømte udviklingshæmmede deler køkken og opholdsstue. På bostedet har personalet kun få magt- og virkemidler, hvilket ofte medfører, at medarbejderne befinder sig i nogle gråzone-områder som forstander for Bøge Allé, Flemming Hansen glæder sig til at drøfte med de to ministre:

"Jeg er glad for, at ministrene engagerer sig i problematikken og håber, at besøget kan skabe større klarhed over, hvordan vi på landsplan kan tackle gråzoneproblemerne i arbejdet med målgruppen. Som det er i dag, har det store omkostninger, at vi oplever en stigende gruppe, som vi har meget vanskelig ved at håndtere, bl.a. grundet vi ikke oplever at have de rette magtmidler".

På landsplan er der ca. 350 domfældte udviklingshæmmede, og af dem huser Bøge Allé de 14. Bostedet har 40 medarbejdere.

Fra Region Syddanmark deltager regionsrådsmedlem Bente Gertz Hansen (S) i mødet.

Fakta om sagen:

Sagens kerne er at domfældte udviklingshæmmede bliver dømt efter Straffeloven, men bliver placeret på åbne bosteder som Bøge Allé i Ribe, der hører under Serviceloven. På de åbne bosteder må man ikke sætte en lås for døren eller ransage værelserne for våben, stoffer eller alkohol.

Bøge Allé 16 er et bo- og behandlingssted for domfældte udviklingshæmmede under Region Syddanmark. Hele organisationen er opdelt i tre enheder: Bøge Allé 16, Bøge Allé 14 og Bøge Allé 6. Der er plads til 12 fastboende og to akut-anbringelser.

Målgruppen er personer af begge køn i aldersgruppen 18 år og opefter. Hovedparten af beboerne har kriminelle handlinger bag sig og har derfor en dom, som danner grundlag for anbringelsen.

APPFWU02V