Skip til primært indhold

Med Kong Frost til nytårskur

Kong Frost har for alvor gjort sit indtog i Danmark. Alligevel trodsede mange kulden og tog traditionen tro til Region Syddanmarks nytårskur på Koldinghus fredag 8. januar 2010.

Det er fjerde gang, at Region Syddanmark holder nytårskur for sine samarbejdspartnere. Omkring 140 erhvervsfolk, regionsrådspolitikere, folketingsmedlemmer, sygehusfolk, kommunalpolitikere og andre repræsentanter fra regionen var denne fredag mødt frem til Riddersalen på Koldinghus.

Mange trodsede kulden og tog til Region Syddanmarks nytårskur  på Koldinghus, fredag 8. januar 2010. Fotos: Jørgen Diswal

Mange trodsede kulden og tog til Region Syddanmarks nytårskur på Koldinghus, fredag 8. januar 2010. Fotos: Jørgen Diswal

Udfordringerne skal løses i fællesskab

Formålet med nytårskuren er at folk skal få skabt nogle nye netværk og få knyttet endnu tættere bånd til dem, de allerede har. Som regionsrådsformand Carl Holst (V) udtrykte det:

- Dette er en god lejlighed til at skabe nye kontakter og vedligeholde de gamle. Lad os sammen få løst de udfordringer, vi står overfor i Region Syddanmark. For kun i fællesskab kan det lade sig gøre.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) holder sin nytårskurs-tale.  Godt 140 deltagere lytter med.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) holder sin nytårskurs-tale. Godt 140 deltagere lytter med.

Og udfordringer er der nok af i Region Syddanmark: Finanskrisen har ramt flere virksomheder i regionen og uddannelsesniveauet generelt skal højnes. Det var nogle af de ting, regionsrådsformanden nævnte. Og selvom der allerede er hjælp på vej og man er i gang med at løse problemerne, må alle træde til og gøre en fælles og koordineret indsats.

Fem mål hvor vi kan gøre en forskel

Carl Holst præsenterede fem målsætninger for Region Syddanmarks fremtid, der er direkte afledt af statsministerens 10 mål for Danmark 2020. Regionsrådsformanden havde også i den forbindelse en opfordring med til alle i Riddersalen denne formiddag:

- Det er i samspillet mellem alle gode kræfter på lokalt og regionalt plan, vi kan gøre projektet virkeligt for danskerne. Derfor må vi kaste grænserne mellem os væk og sætte os sammen ved det runde bord, var Carl Holsts udmelding.

De fem mål kan du læse mere om her.

Hvad forventer vi os af dagen i dag og året der kommer?
Ellen Trane Nørby (V), Medlem af Folketinget, Sønderborg:

- Det er en god lejlighed til at få hilst på folk og få vendt de nye samarbejdsmuligheder. Så er der fx også nye ansigter i regionsrådet, som det er rart at få hilst på. For mit vedkommende handler samarbejdet bl.a. om at få udbygget kontakten mellem Folketing, region og kommuner. Vi har allerede i dag et godt samarbejde, men i 2010 skal vi fortsat have fokus på at skaffe gode uddannelsesmuligheder til området, i forhold til infrastrukturen skal vi sørge for, at der også gøres investeringer i Region Syddanmark. Og så skal vi hjælpe med at få koordineret forskellige tiltag i forbindelse med kulturlivet. Jeg tror, at hvis det skal lykkes, skal tingene gøres i fællesskab.

Henrik Jacobsen, Managing Director, Væksthus Syddanmark:

- Vi i Væksthus Syddanmark rådgiver virksomheder og iværksættere med vækstambitioner og lige nu er efterspørgslen på vore ydelser større end nogensinde. Det skyldes ikke mindst krisen, hvor mange har brug for at blive rådgivet omkring vækstpotentiale, økonomi, eksportmuligheder eller lignende. Jeg er med i dag for at møde forskellige aktører i Region Syddanmark og få knyttet nogle flere kontakter. Vi må jo alle i fællesskab gøre en indsats for at skabe synlighed omkring vores område og de forskellige tiltag og muligheder, der er rundt omkring.

Bjarke Wolmar, direktør, Business Kolding:

- Business Kolding udvikler handel, erhverv og turisme i Kolding Kommune og jeg er også med i dag for at skabe nye kontakter på tværs. Et af de projekter, jeg har store forventninger til i de kommende år, er udviklingsparken her i Kolding, et 15 km2 stort område fra Kolding syd, der strækker sig mod Vamdrup. I den forbindelse samarbejder vi allerede med Region Syddanmark og vores forventning er, at vi i det nye år skal have dette samarbejde intensiveret.

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

 

APPFWU02V