Skip til primært indhold

Kronisk syge får hjælp af teknologien

Omfattende projekt for udvikling af teknologiske hjælpemidler skal være med til at sikre kronisk syge et bedre liv.

Med nye hjælpemidler kan personer med kroniske sygdomme komme til at leve en mere normal tilværelse. Og det skal ske samtidig med, at udgifterne til sundhedssektoren holdes i skak.

Det er den udfordring, som et nyt velfærdsteknologisk samarbejde mellem forskere, offentlige og private aktører står over for.

- Mange kronisk syge vil få mere livskvalitet og en bedre tilværelsen sammen med velfærdsteknologien, og det er selvfølgelig hovedformålet. Men vi vil samtidig få frigjort ressourcer, som kan bruges til pleje af andre patienter, påpeger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Hvis visionen bliver til virkelighed vil mange mennesker med f.eks. diabetes, hjerte-kar sygdomme, muskel- og skeletlidelser eller rygerlunger om få år have velfærdsteknologi i deres hjem, og mange af de ting, som tidligere skulle tjekkes på sygehuset, kan nu klares hjemme: Blodsukkerværdier, hjerterytme, lungefunktion, motion, vægt og meget andet vil blive målt og sendt elektronisk fra hjemmet til lægen eller sygehuset.

Det vil føre til færre indlæggelser, færre følgesygdomme og at flere kronikere kommer i arbejde eller bliver i stand til at fastholde deres job. Udgifterne til behandling af kroniske syge udgør i dag 70 pct. af de offentlige sundhedsudgifter, og derfor er der store besparelser at hente, hvis kronisk syge kan hjælpes til at blive på arbejdsmarkedet. Antallet af kronisk syge ventes i øvrigt at stige som følge af vores højere levealder og livsstil.

Det er Syddansk Universitet, som kommer til at stå i spidsen for det landsdækkende partnerskab ”Innovative løsninger til kroniske syge”. I innovationsnetværket indgår mere end 100 parter på tværs af regionerne i form af virksomheder, kommuner, sygehuse, universiteter, og institutioner.

Region Syddanmark har stået for udviklingen af projektet og været drivkraft i at samle de mange parter i tæt samspil med Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har giver 5 mio. kr. til grundfinansieringen samt reserveret yderligere 5. mio. kr. til supplerende finansiering af konkrete projekter.

- Der er store perspektiver i dette nye partnerskab. Det er også grunden til at Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har valgt at medfinansiere initiativet, som understøtter den syddanske velfærdsteknologiske satsning. Det vil skabe flere arbejdspladser og være med til at sætte borgeren i centrum samtidig med, at det styrker innovation og udvikling i samspillet mellem kommuner og region, siger Carl Holst.

Markedet for velfærdsteknologi ventes at have lige så store muligheder som f.eks. vindenergi og biotekindustrien, og derfor er der en forventning om, at der vil komme mange nye arbejdspladser. Det er baggrunden for Region Syddanmark omfattende satsning på velfærdsteknologi med blandt andet paraplyorganisationen Velfærdsteknonologi.nu., ligesom der er oprettet en ny tværgående enhed for velfærdsinnovation, der skal understøtte udviklingen og afprøvningen af nye teknologier.

Sammen med de to andre vestdanske regioner, Nordjylland og Midtjylland, arbejdes der lige nu på at etablere Vestdansk Iværksætterfond. I Region Syddanmark vil den betyde, at der vil være 100 mio. kr. til investeringer i virksomheder inden for velfærdsteknologi.

Fakta:

Deltagere

Partnerskabet ”Innovatiove løsninger til kronisk syge” (UNIC) ledes af Syddansk Universitet. Det består af næsten 100 partnere heriblandt centre / afdelinger på 10 danske videninstitutioner (KU, AAU, AU, SDU, DTU, Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra, Force, Delta, TI) og 2 udenlandske videninstitutioner, en række kommuner og hospitaler og ca. 20 virksomheder.

Formål

Partnerskabet skal udvikle ny velfærdsteknologi samt nye forretningsmodeller og servicekoncepter for anvendelsen af velfærdsteknologi inden for de fire store kroniske folkesygdomme (hjerte-kar, diabetes, muskel- og skeletlidelser og rygerlunger KOL).

Finansiering

Partnerskabet har et samlet budget på ca. 130 mio. kr. De første ca. 42 mio. kr. er allerede tilvejebragt. Heraf har Rådet for Teknologi og Innovation bevilget 23 mio. kr., mens partnerne selv finansierer et tilsvarende beløb. Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har bevilliget 5. mio. kr. Herudover forventer partnerskabet at tiltrække yderligere midler i de kommende år fra forskellige offentlige og private finansieringskilder.

APPFWU02V