Skip til primært indhold

Døgndækkende lægebil i Kolding

I dag, torsdag 14. januar, fejrede Region Syddanmark indvielsen af en døgndækkende lægebil i Kolding.

Lægebilen får direkte tilknytning til sygehuset i Kolding, og det var her ved sygehusets ambulanceport, at medarbejdere fra regionen, sygehusmedarbejdere, politikere, Falck-folk og andre samarbejdspartnere var mødt frem til indvielsen.

- Borgeren skal opleve tryghed og kvalitet i behandlingen – også der, hvor de står og går og falder om, sagde regionsrådsformand, Carl Holst (V). Herefter sendte han en tak til dem, der tidligere havde sørget for lægebilen og en tak til de, der fremover kommer til at stå for driften af bilen.

Indvielse af døgndækkende lægebil i Kolding torsdag 14. januar. Fra venstre: Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, regionsrådsformand Carl Holst (V), borgmester i Kolding Kommune Jørn Pedersen, lægelig direktør H.C. Thyregod, leder af lægebilen, overlæge Dennis Köhler og ledende overlæge Lynge Kirkegaard. Fotos: Jørgen Diswal.

Indvielse af døgndækkende lægebil i Kolding torsdag 14. januar. Fra venstre: Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, regionsrådsformand Carl Holst (V), borgmester i Kolding Kommune Jørn Pedersen, lægelig direktør H.C. Thyregod, leder af lægebilen, overlæge Dennis Köhler og ledende overlæge Lynge Kirkegaard. Fotos: Jørgen Diswal.

En særlig tak lød til praktiserende læge Jytte Frøkjær, som tidligere har kørt lægebilen fra sin praksis i Lunderskov.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) klipper snoren over med et værktøj fra lægebilens taske. En form for kniv, som bl.a. kan bruges til at klippe sikkerhedsseler over med. Her ses han sammen med borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen, samt praktiserende læge Jytte Frøkjær. Det er hende, der tidligere har kørt lægebilen fra sin praksis i Lunderskov.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) klipper snoren over med et værktøj fra lægebilens taske. En form for kniv, som bl.a. kan bruges til at klippe sikkerhedsseler over med. Her ses han sammen med borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen, samt praktiserende læge Jytte Frøkjær. Det er hende, der tidligere har kørt lægebilen fra sin praksis i Lunderskov.

I brug 79 gange på 10 dage

Som led i Region Syddanmarks plan for fremtidens sygehuse skal der i tilknytning til alle akutsygehuse i regionen og på alle tider af døgnet stå en lægebil klar til at rykke ud.

Lægebilen på sygehuset i Kolding har kørt siden 4. januar i år og har i løbet af de første 10 dage allerede været i brug 79 gange.

Tydelige forbedringer

Regionsdirektør Erik Møberg takkede Region Syddanmark for samarbejdet og pointerede, at man allerede nu kunne se forbedringer ved at have sat flere lægebiler og akutbiler på vejene:

- Vi har været hurtigere fremme end nogensinde tidligere. Vi har øget kvaliteten. Vi har reddet liv ved det her og vi vil komme til at redde liv.

 

Kolding Kommunes nye borgmester, Jørn Pedersen (V), som også var mødt frem til sygehuset, var glad for Region Syddanmarks nye tiltag. - Borgerne i Kolding Kommune skal kunne føle sig sikre og trygge, og her er lægebilen et vigtigt element, sagde borgmesteren.

Kolding Kommunes nye borgmester, Jørn Pedersen (V), som også var mødt frem til sygehuset, var glad for Region Syddanmarks nye tiltag. - Borgerne i Kolding Kommune skal kunne føle sig sikre og trygge, og her er lægebilen et vigtigt element, sagde borgmesteren.

Fakta

I september måned sidste år begyndte den såkaldte præhospitale oprustning ved indvielsen af syv ambulanceberedskaber, lægebiler og akutbiler forskellige steder i regionen.

Flere lægebiler, akutbiler og ambulancer skal sikre bedre behandling på skadesstedet overalt i Region Syddanmark. De første minutter efter en ulykke kan nemlig være afgørende for, hvordan man klarer sig.

Oprustningen sker blandt andet som følge af, at specialerne og kompetencerne samles på sygehusene i Region Syddanmark. Det betyder, at afstandene mellem akutsygehusene bliver længere. Derfor er det vigtigt, at den livgivende hjælp starter så hurtigt som muligt, allerede på skadesstedet.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) får oplevelsen af at sidde i lægebilen. Her sammen med leder af lægebilen, overlæge Dennis Köhler ved rattet.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) får oplevelsen af at sidde i lægebilen. Her sammen med leder af lægebilen, overlæge Dennis Köhler ved rattet.

APPFWU01V