Skip til primært indhold

Thyge Nielsen ny formand for det præhospitale udvalg

Udvalget vedr. den præhospitale indsats har nu konstitueret sig. Thyge Nielsen (V) bliver formand og Mette B. Valentin (SF) næstformand.

- Vores vigtigste opgave er at sørge for, at borgerne stadig føler sig trygge, når der med den nye sygehusstruktur bliver lidt længere til sygehusene, siger udvalgets formand, Thyge Nielsen.

- Vi skal også se på borgerinddragelse; den førstehjælp der ydes helt ude på skadesstedet er måske den allervigtigste i nogle tilfælde - hvordan kan vi gøre den bedre. Det er endnu en måde at gøre borgerne mere trygge på, siger Thyge Nielsen.

Efter den nye ambulanceaftale trådte i kraft i september 2009 er der sket en række udvidelser af den præhospitale indsats:

  • Der er etableret døgndækkende sygehuslægebiler i Esbjerg og Kolding
  • Sygehuslægebilen i Svendborg er udvidet til at dække hele døgnet
  • Der er etableret døgndækkende akutbiler med paramedicinere i Faaborg, Skærbæk, Rødding og Grindsted, og bemandingen af akutbilen i Rudkøbing er ændret fra ambulancebehandler til paramediciner
  • Der er etableret ambulanceberedskaber i Tinglev, Løgumkloster, Vojens og Billund
    Udvalget har syv medlemmer:

Thyge Nielsen (V), Mette B. Valentin (SF), Claus Warming (V), Thies Mathiasen (DF), Poul Sækmose (K), Andrea Terp Christensen (S) og Jette Jensen (S).

Regionsrådet nedsatte på sit første møde 25. januar otte rådgivende udvalg, og det er disse udvalg der nu er ved at konstituere sig. De særlige udvalg fungerer som forberedende og rådgivende for regionsrådet.

APPFWU02V