Skip til primært indhold

Patientambassadør skal fremme patienttilfredsheden

Nu skal patienterne involveres på Organkirugisk Afdeling på Kolding Sygehus. Som det første sted i landet ansætter afdelingen en patientambassadør. Det sker som led i en større indsats for bedre brugerinddragelse.

Ideen opstod da afdelingen i december 2009 modtog resultatet af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser(LUP) for året. Undersøgelsen viste, at patienttilfredsheden på en række områder kan blive endnu bedre.

Derfor har afdelingen nu oprettet den nye ”Enhed for Brugerinddragelse”. Nogle af tiltagene er;

- En Patientambassadør. Patientambassadøren er ansat med to til tre vagter om måneden. Ambassadøren er i direkte dialog med patienterneom særligt udvalgte indsatsområder med baggrund i LUP-resultaterne.
- Patientpostkort. Patienterne får efter udskrivelsen et postkort, hvor de kan fortælle om deres oplevelser på hospitalet.

- Patient-ekspertpanel. Patientekspertpanelet består af otte patienter, der skal mødes tre gange årligt med et personalepanel, hvor de skal drøfte forslag til forbedringer. Første møde er 2. marts.

- Telefoninterview. Sideløbende med det hele vil sygeplejersken, der udskriver patienten lave et telefonopkald til vedkommende for en uformel snak om hele forløbet.

- Vi har allerede fået en masse respondenter på postkortene. Og patienterne bliver meget overraskede og glade, når sygeplejerskerne ringer efter udskrivelsen. Så alt i alt virker det allerede positivt, siger Christian Jørgensen, oversygeplejerske, Kolding Sygehus.

Resultaterne undersøges

De nye initiativer bliver målt dels via LUP og dels via evaluering ved spørgeskemaer. Det skal forhåbentlig give bedre resultater for LUP 2010.

De iværksatte tiltag indgår desuden i en aktionsforskning, der ikke er set tidligere i dansk sygehusvæsen. Det betyder, at der løbende sker en tilpasning af arbejdsgangene.

- Det der fører til succes i udviklingsarbejdet er, at man også er parat til at forandre. ”Alle vil udvikle – ingen vil forandre”. Vi har begge dele på dagsorden, siger Christian Jørgensen.

APPFWU01V