Skip til primært indhold

Nyrup i spidsen for energi til havs

Poul Nyrup Rasmussen blev i går valgt til formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi, som skal sikre Danmarks position som global leder indenfor teknologi til udvinding af vedvarende energi til havs.

- Med Alliancen for Grøn Offshore Energi har vi skabt den platform, som er nødvendig for at fastholde Danmarks førerposition indenfor grøn energiteknologi. Jeg er overbevist om, at det snart vil skabe genklang i både Danmark og Bruxelles, siger Poul Nyrup Rasmussen.

Han blev valgt til formand for Alliancen for Grøn Energi Offshore på den stiftende generalforsamling i Regionshuset i Vejle mandag 8. februar 2010. Der deltog cirka 40 repræsenter for forskellige institutter, universiteter, centre og de danske regioner.

Det nye formandskab i Alliancen for Grøn Offshore Energi, Carl Holst, regionsrådsformand (til venstre), Poul Nyrup Rasmussen, formand for Lindoe Offshore Renewables Center og Niels Aage Giversen, formand for Offshore Center Danmark. Foto: Jørgen Diswal.

Det nye formandskab i Alliancen for Grøn Offshore Energi, Carl Holst, regionsrådsformand (til venstre), Poul Nyrup Rasmussen, formand for Lindoe Offshore Renewables Center og Niels Aage Giversen, formand for Offshore Center Danmark. Foto: Jørgen Diswal.

Poul Nyrup Rasmussen, som også er formand for bestyrelsen for det nye center for forskning og udvikling af grøn offshore energiteknologi, danner formandskabet sammen med to næstformænd, regionsrådsformand Carl Holst og formand for Offshore Center Danmark, Niels Aage Giversen.

Udfordringen for det nye formandskab i Alliancen for Grøn Offshore Energi er klar:
Et milliardmarked og i tusindvis af nye arbejdspladser kan blive danske, hvis vi udvikler næste generation af havvindmøller og bølgemaskiner. Danmark er i dag førende indenfor udvinding af grøn energi til havs, men det er en position flere andre lande gerne vil overtage.

Nationalt samarbejde
Region Syddanmark har taget initiativet til den nationale alliance, som fra start har fået opbakning fra Danmarks to offshore centre, Offshore Center Danmark i Esbjerg og Lindoe Offshore Renewables Center på Lindø.

- Mange af de store virksomheder i offshore branchen ligger i Syddanmark, og vi har en klar forventning om, at netop grøn energi vil kaste mange nye arbejdspladser af sig. Det er i forvejen et af vores store indsatsområder, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Vi får nu mulighed for at samle og videregive viden om offshore energi, og det kan være med til at give branchens virksomheder en konkurrencefordel i et hårdt marked, forklarer bestyrelsesformand for Offshore Center Danmark, Niels Aage Giversen.

EU forventer, at der i de nærmeste år skal investeres milliarder af euro i grøn teknologi, især i udviklingen af næste generation af havvindmøller til dybt vand og bølgemaskiner, som kan klare de barske forhold.

Derfor skal Alliancen for Grøn Offshore Energi lægge mange kræfter i at markedsføre sig på den europæiske bane.

- Det bliver vigtigt, at det danske forsknings- og innovationsmiljø indenfor grøn offshore energi markedsfører sig selv effektivt og som en samlet industri overfor EU. Derfor samler vi nu institutter, universiteter, centre og de danske regioner i Alliancen for Grøn Offshore Energi, siger Poul Nyrup Rasmussen, der har årelang erfaring med EU-systemet.

Målrettet forskning

Alliancen for Grøn Offshore Energi skal være talerør i forhold til politikerne og være i dialog med beslutningstagerne om den overordnede udvikling for den grønne offshore branche i Danmark. Desuden vil en samlet branche lettere få adgang til de omfattende støttemidler til forskning og innovation, som EU administrerer.

EU-kommissionen har et mål om, at vindmøller i 2020 skal bidrage med en femtedel af EU’s energiforbrug og i 2030 en tredjedel. EU vurderer, at der i de kommende 10 år årligt vil blive investeret 60 mia. kr. i vedvarende energi, og EU er også parat til at øge investeringerne betydeligt.

Alliancen for Grøn Offshore Energi får derfor til huse i Bruxelles. I første omgang bliver der lavet et mindre sekretariat med tre ansatte, som skal varetage industriens interesser. Sekretariatet rykker ind hos Region Syddanmark, som i forvejen har kontor i byen.

I Danmark vil Alliancen for Grøn Offshore Energi bliver sekretariatsbetjent af Region Syddanmark.

APPFWU01V