Skip til primært indhold

Vejle i internationalt samarbejde om at knække klimakurven

EU-projektet LoCaRe (Low Carbon Economy Region) støtter klima-projekter, der går på tværs af grænserne. I de to år, projektet i Vejle Kommune kører, vil Vejle arbejde sammen med partnere i Holland, Italien, Slovenien og Sverige for at afprøve og finde de bedste måder at inddrage borgere i landområder i energiplanlægningen.

Region Syddanmark er tovholder og koordinator på LoCaRe.

- Det bliver spændende at følge de projekter, der er valgt i Syddanmark. Udveksling og sparring med andre projekter i regioner i Europa kan give en helt ny dimension til klimaarbejdet, siger Carl Holst, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Vejle Kommunes projekt hedder Local Commitment for Low Carbon Planning and Empowerment in Small Communities og handler om at involvere en landsby, industrivirksomheder og landmænd i fælles initiativer om en klimavenlig regional planlægning med lav CO2-udledning. Det bærende element i projektet er lokal involvering, hvor der genereres ideer og forslag til bl.a. energiløsninger i det åbne land. Projektet skal også at skabe en model for udvikling i landdistrikter og give input til kommende kommunal planlægning. Ud over Vejle Kommune er der kommuner med fra Holland, Sverige, Slovenien og Italien.

- Vi ser frem til at gå i gang med det spændende projekt, som vil skabe udvikling og sparring mellem erhverv og landsbyer i det åbne land. Samtidig skal vi samarbejde med fire andre EU-lande, hvilket betyder, at vi får en tredje dimension på, som vil udvikle os såvel nationalt som internationalt, siger Søren Perschardt , der er formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune

Fakta

Samlet budget for alle fem partnere: 409.941 € – svarende til ca. 3,075 mio. kr.

Vejles andel: 150.000 € – svarende til ca. 1,13 mio. kr.

Desuden bidrager en landbrugsorganisation også med midler til projektet.

APPFWU02V