Skip til primært indhold

Tre nye temaer for Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale har nu gennem 14 måneder samlet alle relevante aktører inden for ungdomsuddannelser i regionen. Der er i 2010 bl.a. sat gang i to projekter, der skal udvikle det sociale miljø på ungdomsuddannelserne og skabe nye metoder til anvendelsesorienteret undervisning. Nu er det tid til at se frem mod 2011.

- Vi har valgt, at vi i 2011 vil støtte projekter, der handler om overgange og vejledning. Rigtig mange unge mennesker falder fra en ungdomsuddannelse allerede et par måneder efter, de er begyndt. Derfor skal vi finde ud af, hvordan vi bedst vejleder dem, inden de vælger en ungdomsuddannelse – og lige efter de er begyndt, siger Lasse Krull (C), der er formand for udvalget for Regional Udvikling.

Regionsrådet besluttede på det seneste møde, at der skal være tre temaer, når uddannelsespuljens 20 mio. kr. skal uddeles i 2011.

  • Nye tilbud, der kan støtte:
  1. De ikke-uddannelsesparate unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse og gøre dem uddannelsesparate
  2. De unge, der kan klare sig, hvis de får ekstra støtte.

  • Synliggørelse i grundskolen af erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej – også for stærke unge
  • Aktiviteter som sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse med perspektiv i forhold til efterfølgende videregående uddannelse – for de unge, der har det svært ved overgangen til videregående uddannelse.

Mailboksen hos sekretariatet for Syddansk Uddannelsesaftale er allerede nu åben for de gode ideer.

I 2011 er der to ansøgningsfrister: 15. april og 14. oktober.

Fakta

Syddansk Uddannelsesaftale er et initiativ fra 2009, som skaber et regionalt samarbejde på tværs af kommunegrænser og skoletyper.

Aftaleparterne er: Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, ungdomsuddannelserne, kommuner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Undervisningsministeriet, videregående uddannelsesinstitutioner, Studievalg, arbejdsmarkedets parter, produktionsskoler og de frie kostskoler.

Læs mere på www.syddanskuddannelsesaftale.dk  

Yderligere oplysninger fås hos:

Lasse Krull, formand for udvalget for Regional Udvikling, 40 74 45 99

APPFWU01V