Skip til primært indhold

Ny fødeplan klæder forældrene på

Hvert år kommer der omkring 12.000 nye borgere til verden i Region Syddanmark. For forældrene er det oftest meget overvældende at få et barn og skulle vænne sig til en ny verden med ansvaret for et lille menneske.

For at klæde de nybagte forældrene bedre på til rollen, vil Region Syddanmark i den kommende fødeplan tilbyde forældre en bedre fødselsforberedelse. Det skal blandt andet medføre, at flere forældre med ukomplicerede fødsler vil være indstillet på at tage hjem indenfor 24 timer - en såkaldt ambulant fødsel.

- Forældrene skal have så meget viden som muligt, inden barnet er kommet til verden. Det giver ro i sjælen, og dermed har forældrene i tæt dialog med sundhedspersonalet de optimale vilkår for selv at tage beslutningen om, hvorvidt de er klar til at tage hjem, fortæller formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S).

Region Syddanmark ønsker, at flere forældre vælger at føde ambulant, men forældrene skal føle sig trygge ved situationen. Derfor pointerede regionsrådet på regionsrådsmødet også, at førstegangsfødende har ret til barselshvile på sygehusene efter fødslen, hvis de har behov for det.

I dag foregår en tredjedel af fødslerne ambulant, og med regionens nye fødeplan forventes det, at hver anden fødsel fremover bliver ambulant. Det vil kun være de fuldstændig ukomplicerede fødsler, hvor Region Syddanmark forventer, at forældrene er klar til at tage hjem indenfor det første døgn.

- Det kan nemt komme til at fremstå som om, at vi bare vil sende familien hjem, så snart vi har mulighed for det, men ved at uddanne forældrene, så de føler sig rustet til at tage hjem indenfor de første 24 timer, så gavner det forældrene plus at sygehusene kan fokusere på mere problematiske fødsler, siger Poul-Erik Svendsen.

Med den nye fødeplan vil den nybagte familie i op til syv dage efter fødslen have mulighed for døgnet rundt at henvende sig i på barselsklinikker ved fødestederne i Odense, Svendborg, Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Haderslev.

Foruden inputtet fra høringerne forud for regionsrådsmødet, har Region Syddanmark lyttet til og arbejdet tæt sammen med jordemødre, sundhedsplejersker og andre relevante fagpersoner, og med deres hjælp udformet fødeplanen for regionen.

Fødeplanen bliver gennemført fra 2011.

APPFWU01V