Skip til primært indhold

Lettere adgang til lån i yderområder

Det skal være lettere for virksomheder i yderområderne at låne penge. Syddansk Vækstforum har derfor oprettet en regional lånefond på 20 mio. kr. til små, innovative virksomheder.

- Under finanskrisen har mange virksomheder haft svært ved at skaffe penge til nye projekter, og det har været med til at bremse udviklingen i yderområderne. Det vil vi gerne ændre, så der kommer vækst og nye arbejdspladser, siger formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Problemerne med at skaffe kapital bekræftes af de kvartalsvise undersøgelser, som Region Syddanmark får lavet blandt de små og mellemstore virksomheder i regionen. Ifølge regionens Vækstbarometer har virksomhederne oplevet, at det er sværere at låne, og det er en barriere for vækst og udvikling.

Yderligere er der eksempler på, at virksomheder i yder- og ø-kommunerne, betaler en højere pris for at låne penge i banken. Og at de samtidigt har sværere ved at blive godkendt som låntagere.

Lånefonden skal fungere på markedsvilkår, så der bliver ikke tale om lavere rente eller andre konkurrenceforvridende elementer. Pengene i fonden stammer fra EU's Strukturfondsmidler, så et lån fra fonden kræver, at der samtidig er en tilsvarende privat medfinansiering – der kan komme fra enten investorer, eller f.eks. fra et lån i banken. Lånefonden erstatter eller træder således ikke i stedet for de normale finansieringskilder, tværtimod vil der skulle være et tæt samspil med det almindelige pengemarked. Den regionale lånefond vil blive forvaltet af en professionel operatør, som skal findes via udbud.

- Det er vigtigt, at kriterierne for lånefonden og muligheden for at låne penge afspejler det konkrete projekts bæredygtighed. Med andre ord skal ideerne fra yderområdet være lige så kommercialiserbare som ideer fra alle andre geografiske områder, siger Liselotte Hohwy Stokholm, chefkonsulent i Dansk Erhverv

Det vil dreje sig om små lån, men først i 2011 bliver de nærmere detaljer omkring kapitalforvalter, kriterier for låneansøgere m.m. fastlagt.

APPFWU01V