Skip til primært indhold

Fortsat busser til Brejning og Fåborg

Det er op til Sydtrafik at få løst problemerne omkring busbetjening af borgerne i Brejning og Fåborg i samarbejde med kommunerne, fastslår regionsrådet.

Regionen har ansvaret for at fastlægge de overordnede principper for busdriften i Region Syddanmark. Sydtrafiks opgave er herefter at gå i dialog med kommunerne, borgerne og andre interessenter omkring den konkrete udmøntning, så man dels sikrer fornuftig betjening af borgerne, dels kører hurtigere og mere direkte.

Det slog regionsrådet fast på sit møde i dag.

- Fra regionens side har vi fastlagt, at busserne fremadrettet skal køre hurtigere og mere direkte, så de bliver et stærkere alternativ til bilen. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at få flere passagerer i busserne. På den anden side ønsker flere kommuner, at den direkte rute fraviges for at betjene mindre bysamfund, der ligger tæt på ruten. Og så er det Sydtrafiks opgave at få de to ønsker til at nå sammen og udmønte det i konkrete køreplaner, forklarer formand for Udvalget for Regional Udvikling, Lasse Krull (C).

Han forventer, at Sydtrafik ud fra de retningslinjer fortsat vil sikre busser til borgerne i Brejning i Vejle Kommune og Fåborg i Varde Kommune – to sager der har fyldt en del i medierne den senere tid.

- Vi er mildest talt ikke tilfredse med at debattere ruteomlægninger i pressen, så vi har også pålagt Sydtrafik at øve sig i at blive bedre til en tidligere dialog med kommunerne, siger Lasse Krull.
 
Sydtrafik blev også bedt om at finde en løsning på tre interregionale ruter mellem Region Syddanmark og Region Midt. Der er tale om ruter til uddannelsessteder både ud og ind af Syddanmark, og regionsrådet anbefalede Sydtrafik at opretholde de ruter på tværs af regionsgrænsen.

FAKTA

Busbetjeningen er nogenlunde ligeligt delt mellem kommunerne og regionerne. Regionen har ansvaret for den regionale bustrafik mellem byer på mindst 5.000 indbyggere, ligesom regionen prioriterer byer uden togstationer med mindst 3.000 indbyggere. Kommunerne har ansvaret for busbetjeningen indenfor kommunegrænsen.
 
Sydtrafik står for driften af begge typer trafik og for at sikre sammenhæng i bustrafikken mellem regionale og kommunale ruter. I Sydtrafiks bestyrelse sidder syv kommunalt udpegede repræsentanter og to regionalt udpegede. 

Alsion Sønderborg Alsion er Sønderjyllands viden- og kulturcenter. Byggeriet er et flot vartegn og en af mange spændende kulturoplevelser i Sønderborg. Foto: Jørgen Diswal

Alsion Sønderborg Alsion er Sønderjyllands viden- og kulturcenter. Byggeriet er et flot vartegn og en af mange spændende kulturoplevelser i Sønderborg. Foto: Jørgen Diswal

Det grænseoverskridende sekretariat bemandes af personer fra de syv medvirkende kommuner nord og syd for grænsen. Sekretariatet skal koordinere de mange aktiviteter, der er forbundet med at være kandidat til at blive kulturhovedstad og det skal også udforme selve ansøgningen om at blive udpeget til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

- Det nye sekretariat er et meget konkret resultat af det arbejde, der allerede er gjort for Sønderborgs kandidatur. Det styrker Sønderborgs muligheder. Vi er rigtig glade for tilsagnet og ser frem til et endnu stærkere samarbejdet mellem kommunerne nord og syd for grænsen, siger Aase Nyegaard, der er borgmester i Sønderborg Kommune.

Fakta:

Projektet ”Europæisk Kulturhovedstad 2017 – Sønderborg i Sønderjylland-Slesvig” har fået 3,2 mio. kr. fra Den Europæiske Union (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) gennem INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. har i perioden frem til 2013 ca. 330 mio. til rådighed til at støtte grænseoverskridende projekter. Programmet er medfinansieret af Den Europæiske Union, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

INTERREG-Udvalget består af medlemmer fra begge sider af grænsen. I alt er der 27 medlemmer fra kommuner, statslige og delstatsrepræsentanter, nationale mindretal, organisationerne fra områderne arbejdsmarked, erhvervsliv, højere læreranstalter, miljø og ligestilling, parterne bag INTERREG-programmet samt EU-Kommissionen. En af udvalgets opgaver er at behandle projektansøgninger. 

APPFWU01V