Skip til primært indhold

Forbrugskurve knækket

Region Syddanmarks forbrug af vand, varme og el er på vej nedad. Det viser Energi- og miljøredegørelsen for 2009, som regionsrådet vedtog på deres møde i september. I alt svarer nedgangen til et fald på 2,1 procent i el-forbruget, et fald på 9,2 procent i varmeforbruget og et fald på 7,7 procent i vandforbruget.

Efter en årrække med stigende forbrug er regionens forbrug af el faldet. Elforbruget udgjorde i 2009 ca. 98.760 MWh mod 100.860 MWh i 2008, svarende til et fald i forbruget på 2,1 procent. Nedgangen skyldes primært bedre styring af energiforbrug til belysning og ventilation samt udskiftning og modernisering af eksisterende energiforbrugende installationer.

Varmeforbruget toppede i 2008 med 167.000 MWh, hvorefter det i 2009 faldt med 9,2 procent til 151.935 MWh. Faldet svarer til varmeforbruget i omkring 850 parcelhuse á 130 kvm. Nedgangen skyldes bl.a. løbende forbedringer af klimaskærmenes evne til at begrænse energiforbruget, der gennemføres i forbindelse med udvendig bygningsvedligeholdelse.

Forbruget af vand er i perioden 2007 – 2009 faldet med 7,7 procent fra 789.616 m3 i 2007 til 728.600 m3 i 2009. Faldet svarer til vandforbruget i cirka 260 husstande.

- Vi er rigtig glade for, at vi via en målrettet indsats har knækket forbrugskurverne på vores institutioner og sygehuse. Region Syddanmark har fokus på bæredygtighed og vi lægger vægt på at begrænse vores belastning af klimaet og miljøet generelt. Regionsrådet har blandt andet et mål om at nedbringe CO2-belastningen og vi kommer nærmere det mål, når vi nedbringer forbruget af vand, varme og el, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Udover ændringer i klimaskærme og installationer skønner man, at ændringer i medarbejdernes adfærd har medvirket til nedgangen i forbruget af såvel el som varme og vand.

- Det betyder meget, hvad medarbejderne gør. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi tænker i store energibesparende projekter, men det nytter faktisk også en hel del, når man husker at slukke lyset og computeren på jobbet, siger energi- og miljøkoordinator Bjarne Knudsen.

Fakta om energi- og miljøredegørelsen

Hvert år udarbejder og offentliggør Region Syddanmark en Energi- og miljøredegørelse, der opgør forbruget af el, vand og varme og redegør for særlige indsatser og initiativer indenfor energi- og miljøområdet.

APPFWU02V