Skip til primært indhold

Endelig ansøgning om 6,3 milliarder til Nyt OUH

Et enigt Syddansk regionsråd har her i eftermiddag besluttet at sende en endelig ansøgning om 6,3 mia. kr. til et nyt universitetshospital i Odense til regeringens ekspertpanel – det såkaldte Erik Juhl-udvalg.

Regeringen og ekspertpanelet har længe støttet Nyt OUH-projektet, men panelet har senest i september 2010 meddelt regionen, at man først vil se nærmere på den endelige ansøgning om Nyt OUH, når Region Syddanmark opgiver planen om det andet fynske akutsygehus i Svendborg. Med denne endelige ansøgning om penge til Nyt OUH accepterer regionsrådet denne betingelse.

- Ideen om et splinternyt universitetshospital i Odense er født her i regionsrådet. Det bliver det klart største helt nye sygehus i Danmark. Projektet har regeringens støtte. Nu får vi muligheden for at realiserede det. Den chance må vi ikke lade gå fra os – også selvom vi så desværre bliver nødt til at acceptere ekspertpanelets betingelse om at opgive Svendborg som fremtidig akutsygehus, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Det nye universitetshospital i Odense skal bygges mellem Syddansk Universitet og motorvejen. Det vurderes, at sygehuset bliver på 212.000 m2.
Nyt OUH skal fungere som universitetshospital for alle 1,2 mio. indbyggere i regionen, når det gælder den højt specialiserede behandling. Omkring basisbehandlinger bliver patientgrundlaget alle fynboer minus indbyggerne i Middelfart Kommune, som skal behandles på det nye akutsygehus i Kolding. Det drejer sig om 430.000 fynboer.

Seks totalrådgivere har udarbejdet hver deres bud på, hvordan et Nyt OUH kan se ud.
En dommerkomite overvejer lige nu, hvilke af de seks konkurrenceforslag, der skal gå videre til næste udvælgelsesfase. 1. februar 2011 bliver det offentliggjort, hvem der går videre.
Det forventes, at regionsrådet i juni 2011 kan udpege vinderprojektet og de arkitekter og ingeniører, som skal være med til at realisere det nye sygehus. Efter planen står Nyt OUH færdigt i 2018.

Sygehuset i Svendborg skal ifølge den reviderede plan udvikles til et specialsygehus med en stor medicinsk afdeling. Udover medicinske patienter skal sygehuset tage sig af forskellige kirurgiske patienter, der bliver indkaldt til operation. Sygehuset vil endvidere rumme en stor dagkirurgisk funktion, et mindre antal ambulante funktioner og en skadestuefunktion med lægelig backup.

- Jeg er ikke enig med ekspertpanelet. Jeg mener, der er behov for to akutsygehuse på Fyn. Det har vi senest forsøgt at forklare sundhedsministeren, men han støtter sig til ekspertpanelet. Men – vi må ikke misse chancen for at få et nyt universitetshospital i Odense. Så nu sender vi den endelige ansøgning, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for regionens sundhedsudvalg.

Region Syddanmark forventer at sende den reviderede ansøgning til ekspertpanelet ultimo december 2010. Regionen regner med at få en tilbagemelding fra ekspertpanelet i februar/marts 2011.

APPFWU02V