Skip til primært indhold

Busser til Brejning er en kommunal opgave

Region Syddanmark har de senere uger modtaget en række henvendelser fra politikere, borgere og foreninger efter den bebudede ændring af rute 204 mellem Vejle og Fredericia, som betyder, at der ikke længere vil være betjening af borgerne i Brejning.

- Det er Region Syddanmarks opgave at få mest mulig ud af de penge, vi har til rådighed til busdriften. Et beløb der i øvrigt er blevet større år for år siden regionens tilblivelse. Men ikke en enestes busrute kører uden underskud, og derfor er vi nødt til at prioritere de ruter, vi er forpligtet til at køre, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling, Lasse Krull (C).

Og netop betjening af Brejning er ikke regionens opgave, men Vejle Kommunes.

Regionsrådet har fastsat befolkningsunderlaget for regional bustrafik til 5.000 (Brejning ca. 2.800), ligesom regionen prioriterer byer uden togstationer. Togstationen i Brejning ligger langt fra optimalt i forhold til størstedelen af borgerne i byen, men er dog togbetjent. Samtidig arbejder regionen for at køre mere direkte med de regionale busser, så passagerne kan komme hurtigere frem til destinationen.

- Vi ville gerne have ydet den ekstra service over for borgerne i Brejning og betjent dem alligevel. Men det kan desværre ikke lade sig gøre i det pressede økonomiske råderum, Sydtrafik, er underlagt. Skulle vi køre den kommunale rute i Brejning, ville vi være nødt til at lukke en regional rute et andet sted – og det vil vi ikke være med til, forklarer Lasse Krull.

Derfor forventes det, at regionsrådet på sit næste møde den 13. december vil vedtage at nedlægge rute 204 og erstatte den af en ny direkte rute mellem Vejle og Fredericia, som vil komme til at hedde rute 104.

- Det er naturligvis aldrig rart at få taget noget, man er glad for, fra sig. Så reaktionerne er forståelige og har gjort indtryk. Derfor inviterer vi Vejle Kommune til møde i regionshuset, for dels at forklare vores beslutning, dels at give kommunen mulighed for at overtage busbetjeningen af Brejning.

Det har hidtil koster Region Syddanmark mellem 1,3 og 1,4 mio. kr. årligt at drive rute 204.

APPFWU02V