Skip til primært indhold

Syddanmark har barberet puklen af brystscreeninger

Region Syddanmark har sat farten op og i første halvår 2010 gennemført et øget antal brystscreeninger. Det betyder, at man har barberet af forsinkelsen og hurtigere afsluttet den første samlede screeningsrunde.

Øget åbningstid, personale der har taget en ekstra tørn samt en ekstra mammografibus har været med til at nedbringe puklen af de brystscreeninger som Region Syddanmark ellers døjede med.

Omkring årsskiftet 2010 viste en status, at regionen var bagud med ca. 38.000 brystscreeninger. Årsagen til denne forsinkelse har bl.a. været strejken blandt sundhedspersonalet i 2008 og vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde specialiseret sundhedspersonale til at foretage screeningen.

Derfor iværksatte regionen en række tiltag for at forsøge at indhente det forsømte og dermed afslutte den igangværende screeningsrunde hurtigst muligt.

Der blev bl.a. lavet en aftale om at den fynske mammografibus kørte til Jylland. Fra midten af april til maj har bussen stået i Middelfart og derefter i Kolding. Samtidig har nogle kvinder fået tilbudt screening på sygehusenes radiologiske afdelinger i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense.

Den ekstra indsats har betydet, at der i den sidste screeningsrunde i gennemsnit er blevet indkaldt 400 kvinder pr. uge i hver screeningsenhed mod tidligere 330 indkaldelser pr. uge.

- Det er en flot indsats, som vores personale har leveret. Medarbejderne har været villige til at arbejde over og udvist stor fleksibilitet. Indsatsen har betydet, at kvinderne ikke har skullet gå og føle sig utrygge, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Efter sommerferien har regionen opstartet en ny screeningsrunde og er derfor gået tilbage til normalt screeningsniveau. Det overvejes hvordan man kan gøre screeningen mere robust og sikre en stabil drift.

Fakta

Brystscreeningen i Syddanmark foregår både på Mammograficentret på OUH og via mammografibusser, der parkeres på strategiske steder rundt om i regionen. Busserne sender så screeningsbilleder til granskning til de regionale brystkræftenheder, der vurderer billederne første gang og derefter sender dem til Mammograficentret på OUH.

Mammografiscreening er lovbestemt, og et tilbud som alle regionerne skal have. Målgruppen for screening er kvinder i alderen 50-69 år – de udgør ca. 146.000 kvinder i regionen. Fra starten af 2010 manglede der at blive indkaldt ca. 38.000 kvinder. I starten af juli i år havde de resterende kvinder fået tilbud om screening.

APPFWU02V