Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil sætte lokale håndværkere i sving

Speederen bliver trykket i bund i den kommende tid, når Region Syddanmarks vækstpakke begynder at virke. Et enigt regionsråd valgte i juni at fremskynde adskillige sygehusprojekter ved ekstraordinært at tilføre 996 millioner kroner til byggerier i regionen. Nu vil regionen på informationsmøder i Kolding, Esbjerg, Odense og Aabenraa sikre, at håndværkere og entreprenører får mulighed for at deltage i projektet.

- Hvis vi skal have fuld valuta for vores milliardinvestering, skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få de lokale virksomheder med på vognen. Jeg vil gerne opfordre alle interesserede til at møde op, så vi får oplyst vores syddanske virksomheder om mulighederne for at få del i byggerierne, siger formand for regionsrådet, Carl Holst (V).

Ved at investere så mange penge i sygehusbyggeri, får samfundet den optimale effekt af den store satsning. Investeringer i byggerier breder sig nemlig som ringe i vandet, der skaber dønninger i lokalsamfundet og dermed gør dobbelt nytte.

Mindre entrepriser hjælper de lokale

Byggerier for mere end godt 36 millioner kroner skal ifølge Konkurrencestyrelsen i EU-udbud. Da flere af byggerierne overstiger denne tærskel, betyder det en øget konkurrence.

- Det kræver en vis mængde viden, erfaring og kapacitet for at kunne gabe over byggerier af den her størrelse. Derfor vil det for nogle virksomheder være fornuftigt at gå sammen om opgaverne, og jeg håber, at vores lokale håndværkere er klar til at gå sammen for at skabe nogle solide tilbud, siger Carl Holst.

Mange bygherrer vælger at udføre opgaven via totalentrepriser, men det betyder, at det bliver sværere for de mindre og mellemstore virksomheder at byde på projekterne på grund af opgavernes størrelse og kompleksitet. Derfor opdeler Region Syddanmark de fleste af byggerierne i mindre entrepriser. Det giver de lokale virksomheder bedre muligheder for at byde på byggerierne. Og for regionen er det samtidig en fordel, at flere deltager i konkurrencen om opgaven.

- Jeg er sikker på at de lokale virksomheder er meget konkurrencedygtige, og derfor skal vi sikre, at de får gode muligheder for at deltage, siger Carl Holst.

Ikke kun for håndværkere

Mødet for håndværkere og mindre entreprenører i Esbjerg foregår 23. august fra klokken 15 til 17 på Hjerting Badehotel. I Aabenraa foregår mødet 28. september fra klokken 15 til 17 på Folkehjem. I Kolding foregår mødet 30. september fra klokken 15 til 17 på Kolding Sygehus, og i Odense foregår det 11. oktober fra klokken 15 til 17 ved Syddanske Forskerparker.

Foruden møder med håndværkere og entreprenører, afholder Region Syddanmark også et møde for arkitekter, rådgivende ingeniører og større entreprenørvirksomheder, hvor der skal diskuteres, hvordan virksomheder og det offentlige udvikler sygehussektoren sammen. Derudover vil der være mulighed for at diskutere fremtidens muligheder indenfor velfærdsteknologien. Mødet foregår i Forskerparken i Odense 25. august fra klokken 16 til 18:30.

Fakta

Region Syddanmarks milliardinvestering betyder, at de nedenstående byggerier bliver fremskudt og dermed færdigbygget tidligere end planlagt. Foruden de fremrykkede byggerier forsætter regionen på de i forvejen planlagte byggerier af eksempelvis det nye universitetshospital i Odense.

Sydvestjysk Sygehus – Byggeriet af den nye fælles akutmodtagelse. Investeringen fremskynder projektet, så det står færdig allerede i 2013 i stedet for 2015. Investeringsbudgettet forventes at ligge på 185 millioner.

Psykiatrien i Aabenraa – En samling af den stationære psykiatri fra Augustenborg og Haderslev på den samme matrikel som det somatiske sygehus. Samlingen af psykiatrien vil blive fremskyndet fra 2018 til 2013. Investeringsbudgettet forventes at ligge på 415 millioner.

Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus – Generelle renoveringer på sygehuset. Investeringsbudgettet forventes at ligge på 25 millioner. Renoveringerne forventes at blive gennemført i løbet af 2011 og 2012.

Odense Universitetshospital – Opførelsen af et nyt P-hus til det eksisterende OUH. P-huset skal stå færdigt i 2011. Investeringsbudgettet forventes at ligge på 43 millioner.

Region Syddanmark – Investering i energispareprojekter på regionens bygninger. Investeringerne fremskynder projekterne med to år. Investeringsbudgettet forventes at ligge på 158 millioner.

APPFWU02V