Skip til primært indhold

Positive takter mod ny regional udviklingsplan

Under overskriften ”Det gode liv – fælles indsats, fælles udfordringer”, blev de første sten til en ny regional udviklingsplan lagt. 150 aktører fra Syddanmark deltog i konferencen 24. august.

Der manglede ikke input og forslag, da Region Syddanmark ved en konference den 24. august sparkede den nye regionale udviklingsplan i gang. Kommuner, organisationer, virksomheder og andre aktører fra Syddanmark deltog, og dagen bød blandt andet på en interaktiv debat om, hvilke områder, der skal udvikle det gode liv i regionen fra 2011 og fire år frem.

En computer på hvert bord sikrede, at ideer, kommentarer og  spørgsmål til den nye udviklingsplan blev skrevet ned. Disse vil  siden blive til et samlet dokument, der skal hjælpe i det videre forløb.  Fotos: Lasse Hyldager.

En computer på hvert bord sikrede, at ideer, kommentarer og spørgsmål til den nye udviklingsplan blev skrevet ned. Disse vil siden blive til et samlet dokument, der skal hjælpe i det videre forløb. Fotos: Lasse Hyldager.

Uddannelse er en udfordring

Den interaktive debat til konferencen foregik via en computer på hvert bord og var en stor succes hos deltagerne. Spørgsmål og kommentarer til oplægsholdere blev skrevet på computeren af deltagerne og sendt til en storskærm, hvorfra en lille håndfuld blev gennemgået. En stor skrivelyst hos deltagerne betød, at der ikke var tid til at diskutere alle input fra salen, men de vil blive samlet i en rapport og brugt i det videre arbejde.


Hos deltagerne var det især det lave uddannelsesniveau i regionen, der blev nævnt som en stor udfordring. Men også betydningen af innovationen og infrastrukturen i en globaliseret verden blev diskuteret.

Der var deltagere fra kommuner, interesseorganisationer og  virksomheder i Syddanmark, da Region Syddanmark inviterede til  Kick Off-konferencen. Undervejs var der mulighed for at udveksle  ideer og tanker om regionen, og det blev brugt flittigt.

Der var deltagere fra kommuner, interesseorganisationer og virksomheder i Syddanmark, da Region Syddanmark inviterede til Kick Off-konferencen. Undervejs var der mulighed for at udveksle ideer og tanker om regionen, og det blev brugt flittigt.

Varm luft i ringbind

For Lasse Krull, formand for Regional Udviklingsplan, var konferencen det første skridt mod den nye udviklingsplan, der skal være færdig sidst i 2011.

- Konferencen var begyndelsen på et forløb, hvor vi samler gode ideer og tanker fra regionens aktører. Det fortsætter vi med i efteråret på møder med de enkelte kommuner og møder med de mange andre, regionale aktører, der vil være med til at bruge kræfter på at gøre det gode liv bedre i Syddanmark.

Han forsikrede, at den regionale udviklingsplan ikke vil ende som ”varmt luft i ringbind.” At dømme ud fra deltagernes aktivitetsniveau til konferencen, vil de gøre meget for at sikre, at det bliver til meget andet end det.

Fakta om konferencen:

Følgende oplægsholdere gav deres besyv med på konferencen:
- Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune.
- Torben Nielsen, Nationalbankdirektør.
- Mikael Lindholm, konsulent og tidligere chefredaktør på nyhedsmagasinet Børsen og Mandag Morgen.
- Carsten Jahn Hansen, ph.d. og forskningsleder fra Aalborg Universitet.
- Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør Region Syddanmark.
- Lasse Krull, formand for det særlige udvalg vedr. Regional Udviklingsplan, Region Syddanmark
- Niels Conradsen, chefkonsulent, Dansk Industri
- Erik Knudsen, rektor på University College Lillebælt
- Karen Grøn, konstitueret direktør, Trapholt

Du kan læse mere om arbejdet med den regionale udviklingsplan og afviklingen af konferencen på: www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 

APPFWU01V