Skip til primært indhold

Millioner på vej til fyrede alsinger

Cirka 500 fyrede arbejdere fra Sønderborg får snart mulighed for blandt andet at videreuddanne sig ved hjælp af midler fra EU, og det glæder regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

- Det er en rigtig glædelig dag. Nu kan vi endelig komme i gang med en massiv indsats for de mange arbejdere på Als, der blev ramt af pludselig massearbejdsløshed, og som stadig ikke er kommet i job, siger regionsrådsformand Carl Holst.

I september 2009 sendte Region Syddanmark sammen med Sønderborg Kommune en ansøgning til Den Europæiske Globaliseringsfond om hjælp på i alt 76 mio. kr. til de fyrede medarbejdere fra Danfoss, Sauer-Danfoss og Linak, og det er altså den ansøgning, Europa-Kommissionen nu har blåstemplet.

De mange penge skal blandt andet bruges til at videreuddanne de ledige til stillinger inden for oplevelseserhvervet og energiteknologi, som er to af regionens store satsningsområder. Andre vil få hjælp til at skifte erhverv eller til at starte egen virksomhed. I alt er der i gennemsnit afsat 75.000 kr. pr. ledig.

- Vi har kæmpet for det her i over et år, og jeg vil gerne rose vores samarbejdspartnere, Sønderborg Kommune og erhvervslivet på Als, for deres vedholdende indsats gennem den lange proces, der er gået forud for i dag, lyder det fra regionsrådsformanden.

Også Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard er glad for beskeden i dag og slår fast, at uden initiativet fra Carl Holst og regionen om at søge Globaliseringsfonden, var pengene ikke kommet Sønderborg til gavn.

- Vi glæder os utrolig meget over, at vi nu kan gå i gang. I morgen indbyder vi uddannelsesinstitutioner og A-kasser til et planlægningsmøde. Vi etablerer i fællesskab en selvstændig enhed under navnet Globus, og inden for de næste tre uger sender vi et brev til alle de berørte ledige for at fortælle om den videre proces og om, hvornår de bliver indkaldt til det første møde i Globus, oplyser borgmester Aase Nyegaard. Og tilføjer:

- Vi søgte om EU-hjælp til 1.641 ledige. Heldigvis har ca. 1.000 fået andet job eller er begyndt en uddannelse, og der er ca. 500 tilbage, som endnu ikke er i job, og som får glæde af EU-midlerne.

Kortvarig hjælp

Regulativet for Den Europæiske Globaliseringsfond foreskriver, at den særlige indsats for et massefyringsramt område højst må vare i to år fra ansøgningens indgivelse. Ergo er der nu omtrent et år tilbage at bruge pengene i.

BAGGRUND:

I 2008 og 2009 mistede 1.641 medarbejdere på Als deres job som følge af finanskrisen. Krisen tvang de tre store virksomheder til drastiske og pludselige nedskæringer, som altså resulterede i fyresedler til de mange ansatte.

Det fik Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune til at søge Globaliseringsfonden om i alt 76 mio. kr. til at finde ny beskæftigelse til de ledige.

APPFWU02V