Skip til primært indhold

Hvordan skal Syddanmark udvikle sig?

Tirsdag 24. august skydes arbejdet med at skabe den nye regionale udviklingsplan i gang. Det sker til en kick-off-konference på Munkebjerg Hotel i Vejle, hvor omkring 130 aktører samles for at få tegnet et billede af de udfordringer, der gør sig gældende i regionen.

Det er anden gang i regionernes levetid, at der skal laves en regional udviklingsplan. Den første plan blev vedtaget af regionsrådet i 2007, hvor optimismen stadig boblede derudaf. Nu har finanskrisen lagt en dæmper på optimismen, og udfordringerne står tydeligt frem: Der er for få, der tager en uddannelse, de unge flygter fra regionen, antallet af ufaglærte job rasler ned – for bare at nævne nogle få. Samtidig skal den nye plan forholde sig til, at også Fyn og Jylland skal være gode spillere på det globale marked.

Til konferencen kommer deltagerne med de første input til, hvad den nye plan skal indeholde. I løbet af efteråret tager politikere og embedsmænd fra regionen på besøg i alle regionens kommuner for at høre, hvad der fylder mest set fra deres synsvinkel. I foråret 2011 munder alle input ud i den nye plan, der kommer i høring, før den vedtages af regionsrådet sidst på året.

Blandt deltagerne er der politikere og embedsmænd fra kommuner, styrelser og ministerier, repræsentanter fra interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner og direktører fra regionens virksomheder.

Læs mere på www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv , hvor du også finder den seneste udgave af Syddanmark NU, der er et temanummer om den regionale udviklingsplan.

APPFWU01V