Skip til primært indhold

Grøn fremtid for Lindø og Nordfyn

Det er hensigten bag et samarbejde mellem Lindoe Offshore Renewabels Center (LORC), Risø DTU, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, som er i gang med at rejse mere end 300 mio. kr., så projektet kan blive en realitet.

Syddansk Vækstforum har netop bevilliget 6,8 mio. kr. til projektet sammen med Fornyelsesfonden, der har bidraget med 25 mio. kr. for 2010.

- I Region Syddanmark er vi meget begejstret for det nye testcenter, fordi det giver os mulighed for at slå to fluer med et smæk. Vi har både fokus på bæredygtig energi, der har høj prioritet i regionen, og samtidig skaber vi vækst og nye arbejdspladser, hvilket er særligt vigtigt her under den økonomiske krise, siger regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Om halvandet år slutter et stykke Danmarkshistorie, når Lindø-værftet lukker og slukker efter næsten 100 år som skibsværft. Med lukningen vil mere end 2000 ansatte miste deres arbejdsplads.

Men en ny arbejdsplads med fremtidsholdbare muligheder – et testcenter, der skal udvikle fremtidens vindmøller til havs og bølgekraftanlæg - vil kunne overtage faciliteterne og en stor del af de velkvalificerede medarbejdere lige i hælene af lukningen.

Syddansk Vækstforum har på baggrund af den økonomiske krise særlig fokus på projekter til gavn for områder i regionen, der er ramt af massefyringer – heriblandt området omkring Lindø Stålskibsværft.

Med etableringen af det nye testcenter på Lindø bliver der skabt et bæredygtigt grundlag for produktion og beskæftigelse. Derudover vil mange af de kvalificerede medarbejdere samt de produktionsfaciliteter, der findes på Lindø, kunne overgå til test og produktion af fremtidens offshore vindmøller og supportstrukturer.

- Initiativet bakker helt op om tankerne bag Alliancen for Grøn Offshore Energi, som er en erhvervsalliance, vi i Region Syddanmark har etableret i samarbejde med formanden for LORC, Poul Nyrup Rasmussen, og Niels Aage Giversen, formand for Offshore Center Danmark, siger Carl Holst.

Målet for Alliancen for Grøn Offshore Energi er at sikre sammenhæng og de nødvendige midler til at udvikle fremtidens havvindmøller og bølgekraftanlæg.

FAKTA

  • Testcentret på Lindø får en ydeevne på 20 MW og bliver oprettet i et samarbejde mellem Risø DTU, selskabet Lindoe Offshore Renewables Center (LORC), Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Centret bliver et af de største testcentre i Europa
  • På centret etableres en såkaldt testbænk, så vindmølleproducenter kan teste det mekaniske og elektriske drivtog i møllehusene til fremtidens store offshore vindmøller.
  • Ifølge EU Kommissionen og den europæiske vindenergiorganisation EWEA skal der frem til 2020 installeres 10.000 vindmøller offshore
APPFWU02V