Skip til primært indhold

Energirigtig renovering skaber 500 job

De danske boligejere har fået øje på den gode idé i at energirenovere deres boliger. Og det kan komme Sønderborg-området økonomisk til gode.

Et helt nyt Push/Pull projekt forsøger nemlig at skabe ca. 500 nye job i området ved at udnytte boligejernes øgede efterspørgsel på tømrer, isoleringsarbejdere, VVS-montører og elektrikere. Et projekt, som Syddansk Vækstforum netop har støttet med 1,2 mio. kr.

- Sønderborg-området er fortsat hårdt ramt af fyringerne på Danfoss, og Push/Pull projektet skal forsøge at skabe nye muligheder for de afskedigede medarbejdere. Herudover har projektet en energirigtig profil, der er med til at sikre en CO2-neutral udvikling, og det støtter vi naturligvis op om, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum.

Udover at projektet sikrer, at kompetence- og kvalitetsniveauet i branchen løftes, lægges der også stor vægt på, at systematisere og udvikle en bedre energirådgivning fra kredsen af rådgivere, herunder pengeinstitutter og ejendomsmæglere. Og det vurderes at være helt afgørende for projektets succes. Ved at samle de enkelte indsatser på områder, kan der fremadrettet ske en samlet koordineret indsats for energirigtig renovering og byggeri.

Push/Pull projektet vil i samarbejde med Syd Energi og Danfoss beskrive omkring 50 specifikke sager på forskellige bygningers renoveringsmuligheder. Dette er for at stimulere efterspørgslen på renoveringsarbejde.

- I takt med, at traditionelle industriarbejdspladser er forsvundet, er tilsagnene fra Syddanmark Vækstforum meget velkomne. Vi har rigtig meget brug for nye arbejdspladser, og nu kan vi i byrådet forholde os til medfinansieringen og virkeliggøre vores erhvervsstrategi, siger borgmester i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard (Fælleslisten).

Syddansk Vækstforum støtter også flere kultur- og oplevelsesprægede initiativer i Sønderborg-område. Bl.a. kan nævnes Sønderborg Kommunes og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenters planer om at levendegøre slaget ved Dybbøl i 1864 og andre kulturhistoriske begivenheder i Sønderborg. Også Sønderborg Kommunes hensigt om at opføre et attraktivt og levende turistområde, Mommark Leisure Resort, med land, vand og havnerelaterede aktiviteter, har modtaget støtte fra Syddansk Vækstforum.

I alt har Syddansk Vækstforum bevilget godt 3 mio. kr. til Sønderborg-området fra den ekstraordinære pulje til områder ramt af massefyringer. Støtten er øremærket investeringer i nye arbejdspladser i Sønderborg-området.

FAKTA

  • Det forventes, at mange af de 500 nye job vil blive besat af fyrede medarbejdere fra Danfoss, som enten vil blive ansat som ufaglærte eller som tillærte i byggebranchen.
  • Projektet har søgt om medfinansiering fra Vækstforums ekstraordinære pulje til områder ramt af massefyringer og er blevet bevilliget 1,2 mio. kr..
  • Parterne der skal sikre en realisering af projektet, består af Project Zero, Sønderborg Kommune, EUC Syd, Syd Energi, Teknologisk Institut, Sønderborg Erhvervs- & Turistcenter, Center for Energibesparelser
APPFWU02V