Skip til primært indhold

Vestdanmarks to døveskoler fusionerer

Færre børn med svære høretab og ny teknologi er baggrunden for, at to af Danmarks fire døveskoler nu går sammen til en døveskole. Det drejer sig om Center for Høretab i Fredericia, der i daglig tale kaldes Fredericiaskolen, der fusionerer med Nyborgskolen i Nyborg per 1. august 2010. Det besluttede regionsrådet i går.

- Den udvikling, der er sket inden for høreområdet de seneste ti år og med de konsekvenser, det har, er ikke set i det omfang nogensinde før. De børn, der kan opereres med CI bliver opereret inden for de første leveår, hvilket betyder, at de får en hørefunktion, der giver dem mulighed for at lære talesproget, siger Bente Gertz (S), formand for socialudvalget i Region Syddanmark.

I første omgang er der lagt op til en fælles administrativ ledelse mellem de to døveskoler.

I modsætning til tidligere, hvor skolerne næsten på forhånd vidste, hvor mange døve børn de skulle modtage hvert år, får langt de fleste døve børn i dag indopereret et implantat, der giver børnene en vis form for hørelse. Teknologien kaldes CI-operation og betyder, at flere børn kan klare sig med støtte fra almindelige børnehaver og skoler.

De børn, der opereres tidligt og som udvikler sig sammen med andre jævnaldrende, har brug for andre undervisningsmetoder end tidligere.

- Vi er nødt til at forholde os til, at ny teknologi i dag hjælper døve børn, og at børnene derfor har brug for en anden form for hjælp end tidligere. De går typisk i skole og får supplerende hjælp fra Center for høretab, forklarer Bente Gertz.

En fusion er ifølge Bente Gertz simpelthen nødvendig for, at man kan bevare et tilbud til børn og unge og opretholde den samlede ekspertise.

- Selv om børnenes hørelse ikke kan sammenlignes med en normal hørelse, er den så funktionel, at de gennem samvær med andre børn lærer at tale og at indgå i sociale sammenhænge. De bliver ikke isoleret som tidligere og var helt afhængige af at kunne tegnsprog, forklarer hun.

Fordelen ved fusionen er, at man bedre kan udvikle tilbuddene i takt med, hvad døve børn og unge har brug for. En fusion vil sikre, at alle børn og unge med svært høretab også i fremtiden vil kunne modtage kvalificeret hjælp undervejs i deres livsforløb.

Tegnsprogsundervisningen fortsætter naturligvis, således at de børn, der ikke får glæde af en CI-operation fortsat kan blive hjulpet.

Forslaget med at lægge de to skoler sammen falder desuden sammen med, at den konstituerende leder på Nyborgskolen og den nuværende leder på Center for Høretab har begge varslet deres snarlige ophør på grund af pension. Stillingen som fælles forstander vil blive søgt besat til den 1. juli 2010.

Fakta:

Center for høretab varetager undervisning af børn i henhold til folkeskoleloven samt specialrådgivning for småbørn og skolebørn, mens Nyborgskolen varetager undervisning af unge og voksne. Der fødes ca. 100 børn om året på landsplan med behov for behandling af høretab.

APPFWU02V