Skip til primært indhold

Transport i fokus

Fremtidens sygehuse bliver et sandt paradis for tekniknørder. Der bliver nemlig flere danskere, der får behov for lægehjælp, samtidigt med at der bliver færre læger og sygeplejersker til at tage sig af dem.

Det betyder, at personalet skal assisteres af robotter, hvis Danmark skal kunne opretholde den høje standard på sygehusområdet. Derfor afholdt innovationsnetværket Robocluster, der blandt andet samarbejder med Region Syddanmark, tirsdag en konference om robotteknologi på sygehusene.

- Vi kan se, at vi kommer til at mangler 15.000 medarbejdere indenfor en kort periode, og man skal bare sige ordet ”demografisk udvikling” til hospitalsfolkene, så ved de godt, hvad man mener. Der vil simpelthen ikke være nok sundhedspersonale til fremtidens patienter, og hvis vi bare fortsætter som tingene kører nu, fortæller Christian Klit Johansen, der er projektleder på Robocluster.

Det faktum gør, at sygehuse, virksomheder og politikere er meget fokuserede på at lave smarte løsninger, der sparer tid, penge og giver patienterne hurtigere behandling.

Overlæge Christian Backer Mogensen (til venstre i billedet) fra den Akutte Modtage Afdeling i Kolding forklarer, hvordan personalet benytter sig af nye oversigtskærme, der giver overblik og sikrer hurtig behandling af patienterne. (Fotos: Jørgen Diswal)

Overlæge Christian Backer Mogensen (til venstre i billedet) fra den Akutte Modtage Afdeling i Kolding forklarer, hvordan personalet benytter sig af nye oversigtskærme, der giver overblik og sikrer hurtig behandling af patienterne. (Fotos: Jørgen Diswal)

Blod pumpes rundt med 40 kilometer i timen

Sygehus Lillebælt var repræsenteret af overlæge Ivan Brandslund fra Vejle Sygehus som en af oplægsholderne på konferencen. Han er laboratoriechef på afdelingen Klinisk biokemi på Vejle Sygehus, hvor behovet for de smarte løsninger ikke ligger langt ude i fremtiden.

- Der er et konstant stigende antal analyser, som vi skal bearbejde. Over de sidste 40 til 50 år har vi haft en stigning, og det fortsætter fremover, da mulighederne for analyser fortsætter, fortæller Ivan Brandslund.

Derfor er afdelingen ved at teste et nyt transportsystem, der kan sænke patienternes ventetid og personalets arbejdsbyrde væsentligt.

- Vi sender blodprøverne igennem et slags vandslangesystem, der sender blodprøverne igennem med 40 kilometer i timen. Nu er vi ved at bygge transportsystemet sammen med et robotsystem, der skal inspicere, aflæse og registrere blodprøverne, så vi kan udnytte hastigheden og høste besparelsen, fortæller overlægen, der er initiativtager på projektet.

Robotten er udviklet i samarbejde med firmaet FagTek Vacuum System, der har brugt lang tid på at finde den rigtige hastighed, med hvilken blodprøverne kan sendes af sted uden at ødelægge dem.

Bioanalytiker Lis Refshauge og overlæge Ivan Brandslund fremviser det nye transportsystem til blodprøver. Robotten lades som en gammeldags tromlerevolver og kan sende 7 blodprøver af sted, inden den skal lades igen.

Bioanalytiker Lis Refshauge og overlæge Ivan Brandslund fremviser det nye transportsystem til blodprøver. Robotten lades som en gammeldags tromlerevolver og kan sende 7 blodprøver af sted, inden den skal lades igen.

Dermed går Sygehus Lillebælt forrest i kampen om at optimere arbejdsgangene på sygehusene. Transportsystemet til blodprøverne bliver for tiden testet på det Akutte Modtagelses Afsnit på Kolding sygehus for at sikre, at blodprøverne ikke tager skade ved en hastighed, når de bliver sendt rundt i sygehuset.

Foruden Sygehus Lillebælt, så var Region Syddanmark også repræsenteret i form af personale fra sygehuset i Svendborg, der holdt oplæg om deres transportrobot og de erfaringer, som sygehuset har fået.

APPFWU02V