Skip til primært indhold

To ud af tre syddanskere svarede på Hvordan har du det?

For cirka tre måneder siden modtog 57.500 syddanskere et spørgeskema med i alt 60 spørgsmål om sundhed, sygelighed og trivsel. To ud af tre syddanskere, der modtog spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”, har taget sig tid til at besvare det.

- Jeg synes, det er flot, at borgerne i Region Syddanmark har taget så godt imod undersøgelsen, og jeg er stolt af, at vi har fået en høj svarprocent. Det viser, at borgerne har interesse for deres sundhedsvæsen, og det er et fint eksempel på, hvordan et tæt samarbejde mellem region og kommuner kan føre et godt resultat med sig, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Carl Holst understreger, at de mange svar vil være et vigtigt værktøj, når både regional- og kommunalpolitikerne skal planlægge indsatserne på sundhedsområdet.

”Hvordan har du det?” er en del af den største sundhedsundersøgelse i Danmark, hvor i alt godt en kvart million danskere har fået tilsendt et spørgeskema. De knap 40.000 syddanske svar kommer til at indgå i den landsdækkende temperaturmåling af den danske sundhedstilstand anno 2010.

Den godt kvarte million danske besvarelser skal dog først behandles og analyseres, inden kommunal-, regional- og landspolitikerne kan bruge svarene aktivt i sundhedsindsatserne.

Region Syddanmark samarbejder med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, om analyse og afrapportering af data fra de syddanske kommuner.

Resultatet af undersøgelsen forventes at ligge klar i begyndelsen af 2011.

Læs mere på www.regionsyddanmark.dk/hvordanhardudet 

Fakta

  • Den nationale sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?” er den største af sin art herhjemme. I forvejen har flere kommuner og enkelte regioner foretaget sundhedsundersøgelser, men denne ensartede nationale undersøgelse giver en unik mulighed for at sammenligne data på tværs af kommuner og regioner og for at give et overordnet nationalt billede af danskernes sundhedstilstand.
  • 5000 tilfældigt udvalgte borgere i Odense Kommune og 2500 tilfældigt udvalgte borgere i hver af de øvrige 21 kommuner i Region Syddanmark har fået tilsendt spørgeskemaet. På Fanø er udtrækket anderledes på den måde, at halvdelen af den voksne befolkning er inviteret til at deltage i undersøgelsen.
  • Otte af de i alt 60 spørgsmål er unikke for Region Syddanmark.
    Region Syddanmark har indgået samarbejdsaftale om sundhedsundersøgelsen med Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet), som varetager dataindsamling, dataanalyse og afrapportering.
  • Spørgeskemaet er resultatet af den aftale om sammenlignelige sundhedsundersøgelser for alle regioner og kommuner, som Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik den 23. januar 2009.
  • Den nationale sundhedsundersøgelse bliver gentaget i 2013 og herefter hvert fjerde år.
APPFWU02V