Skip til primært indhold

Region Syddanmark leder EU-projekt om telemedicin

Lægen og behandlingen er i mange tilfælde ikke længere væk end den nærmeste tele-forbindelse. Men de mange muligheder i telemedicin udnyttes langt fra, og det skal et nyt EU-støttet projekt, Regional Telemedicine Forum (RTF) være med til ændre.

Telemedicin handler om levering af sundhedsydelser over afstand, så patienten kan være i direkte video- eller telekontakt med speciallægen på sygehuset, og specialisterne kan være i kontakt med hinanden over afstand. Region Syddanmark er projektleder for RTF-projektet, som har deltagere fra ni europæiske regioner.

- Det har været naturligt for os at gå i spidsen for projektet, fordi velfærdsteknologi i forvejen er et af vore styrkeområder. Jeg tror på, at de teknologiske løsninger kan være til stor hjælp for mange syge. Samtidig ved vi, at der bliver mangel på hænder i sundhedssektoren, og derfor er vi nødt til at tænke anderledes, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Lige nu udbredes og udvikles mange nye teknologier i stor hast, men udbredelsen af telemedicin inden for sundheds- og socialområdet støder på mange barrierer på forskellige niveauer.

En af barrierer er, at der ofte skal ændres på samarbejdet på tværs af organisationer og sektorer.

På trods af fordelene og den tekniske modenhed af anvendelserne, er brugen af telemedicin stadigvæk begrænset i Region Syddanmark, såvel som i resten af Europa. Derfor er en af projektets opgaver at få udarbejde anbefalinger og metoder der kan nedbryde de største barrierer for udbredelse af telemedicin.

Over tre år vil partnerne organisere syv workshops og fire studiebesøg. I forløbet af disse vil konsortiet forsøge at komme med løsningsforslag til at fjerne barrierer på forskellige niveauer. De sidste to workshops vil omhandle udarbejdelse af politiske/strategiske anbefalinger omkring udbredelse af telemedicin til europæiske regioner. Målet med RTF er at gøre Region Syddanmark og andre europæiske regioner i stand til bedre at udnytte mulighederne ved telemedicin.

Ifølge Vice-direktør i Region Syddanmark, Jens-Otto Jeppesen, er der mange konkrete ideer til, hvordan forskellige barrierer kan overvindes. Når man eksempelvis skal undersøge effekten af medicinsk teknologi bruges en evalueringsmodel, men der bruges forskellige modeller i EU-landene. Derfor har det været vanskeligt at sammenligne og vurdere virkningerne af de telemedicinske ydelser, og ikke mindst vanskeligt at overføre regionale erfaringer med telemedicin til andre regioner. Et først skridt vil være at bruge den samme evalueringsmodel.

Fakta:

Telemedicin er et af svarene på den tredobbelte udfordring, som vi i Danmark står overfor:

  • Der bliver færre hænder til sundheds- og plejeopgaver
  • Der er efterspørgsel efter nye kvalitative serviceydelser
  • Der er behov for at give syddanske virksomheder mulighed for at komme ind på nye forretningsområder for at kunne sikre vækst og skabe arbejdspladser

Det tre-årige RTF-projekt er støttet af EU’s Interreg IVC program med 15 mio. kr. Heraf går de tre millioner gå til Region Syddanmark. EU giver godt 11 millioner, mens projektpartnerne indskyder resten.

APPFWU01V