Skip til primært indhold

Region Syddanmark kæmper for sine specialiserede funktioner

Odense Universitetshospital skal også i fremtiden være et fyrtårn i det danske sundhedsvæsen, og derfor kæmper Region Syddanmark en kamp for at beholde specialfunktioner på universitetshospitalet i Sundhedsstyrelsens specialeplan. Det fremgår af den tilbagemelding, som regionens forretningsudvalg behandlede på et møde og sendte til Sundhedsstyrelsen i dag.

- Sundhedsstyrelsen har anerkendt OUH’s status som et af de tre universitetshospitaler i Danmark, og det er vi naturligvis glade for. Styrelsens udmelding betyder dog en flytning af flere funktioner, som vi mener, at vi kan og skal løse her i regionen, og det gør vi dem nu opmærksom på, fortæller regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V).

En løbende proces

Region Syddanmark har løbende op mod udmeldingen haft en faglig dialog med Sundhedsstyrelsen, hvor regionen har fremlagt argumenterne for at beholde de ønskede funktioner. Sundhedsstyrelsen har lyttet til regionens udmelding og fulgt anbefalingerne på mange områder, men enkelte funktioner er blevet flyttet på trods af de syddanske anbefalinger.

- Vi har naturligvis læst Sundhedsstyrelsens udmelding grundigt igennem, og vi har på den baggrund forfattet en tilbagemelding, som vi sagligt og fagligt kan argumentere for. Vi anerkender, at vi ikke kan få, alle de funktioner, som vi godt kunne ønske os i Region Syddanmark, og derfor har vi også valgt vores kampe omhyggeligt i svaret til styrelsen, fortæller Carl Holst.

Den nye specialeplan har et langsigtet mål, der betyder en samling af specialefunktionerne i Danmark – et mål som Region Syddanmark anerkender og støtter.

OUH er en kompetence på flere områder

Regionen har gennemgået begrundelserne og fundet anledning til at kommentere på nogle enkelte funktioner i den tilbagemelding, der blev sendt til Sundhedsstyrelsen.

Regionen mener blandt andet, at den højt specialiserede funktion med at transplantere nyrer på børn bør samles på OUH, da universitetshospitalet har haft rigtig gode resultater med de anvendte metoder.

Forskning skal sikre fremtiden

Region Syddanmark vil fremover ruste sig til specialeplanlægningen ved at fokusere på forskningen. En forskningsmæssig opgradering vil udvikle de højt specialiserede funktioner, og det er regionen allerede bevidst om.

Det kom senest til udtryk, da Regionsrådet i marts måned valgte at tilføre forskningsområdet 25 millioner kroner som en fast post på budgettet.

APPFWU02V