Skip til primært indhold

Få mere at vide om din by

Hvis du vælger at bo i Marstal eller Rødekro, er det sandsynligvis, fordi du vægter familielivet højt. Hvis du bor i Odense er det måske på grund af mulighederne for uddannelse, og så er Odense med de gode trafikforbindelser let at komme til og fra.

Region Syddanmark har lavet en omfattende analyse af de 29 største byer i regionen.

Undersøgelsen giver et billede af byernes styrker og udfordringer, og der er set nærmere på livsstile, demografi og flyttemønster, samt de forskellige erhvervsmuligheder.

Projektchef Kristian Bransager, Cowi, fremlagde byanalysen på mødet i Fredericia. Foto: Jørgen Diswal.
Byanalysen blev præsenteret for politikere og embedsmænd fra regionens kommuner på en konference i Fredericia.

- Vi har nu fået et fælles arbejdsgrundlag som kan bruges, når vi sammen skal udvikle regionen. Vi skal skabe arbejdspladser, og vi skal fortsætte med at gøre Syddanmark til et godt sted at leve og bo, sagde regionsrådsformand Carl Holst.

Byerne har hver deres særpræg og puls og tilbyder indbyggere og mulige tilflyttere et bredt udbud af muligheder. Summen af muligheder og samspillet mellem dem har en positiv effekt på fastholdelse af nuværende og tiltrækning af nye borgere, - og dermed den regionale udvikling generelt.

Analysen af de største byer bliver derfor en vigtig brik i arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan, som netop nu er startet.

24. august er der således en stor kickoff konference, hvor repræsentanter for erhvervsliv, organisationer og politikere skal komme med bud på regionens udvikling de kommende år.

APPFWU01V