Skip til primært indhold

1,5 mio. kr. til kulturprojekter i Region Syddanmark

Kom med til klassisk orkesterfestival, ridderfest på Kolding eller oplev en naturvidenskabelig teaterforestilling. Alt sammen med hjælp fra regionens kulturpulje.

Ni meget forskellige kunst- og kulturprojekter fra alle dele af regionen har netop fået tildelt 1,5 mio. kr. fra puljen. I alt havde 72 projekter søgt.

- Vi vil gerne gennem kulturelle oplevelser være med til at gøre regionen til et bedre sted at bo, og de mange ansøgninger viser den store spændvidde, der er i kulturlivet i Syddanmark. Vi har valgt kun at støtte ni af projekterne, men det er udtryk for, at vi gerne vil koncentrere midlerne frem for at give mindre beløb til mange, siger Lasse Krull (K), udvalgsformand for Regional Udvikling.

Puljen kan søges af foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og kommuner, og der kan gives tilskud til projekter, der kan være med til at udvikle kulturområdet og hermed gøre regionen attraktiv for borgere og virksomheder. Projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen.

Projekterne skal være med til at styrke udbuddet af gode oplevelser i regionen inden for strategien for kulturområdet.

Følgende projekter fik tilskud fra puljen:

 • 500.000 kr. til ”Syddansk Orkesterfestival” der vurderes som et regionalt fyrtårn. Projektet inddrager alle musikskoler i hele Region Syddanmark og medvirker hermed til at styrke talentudviklingen i regionen. Samtlige involverede orkestre er vært for hver deres internationale venskabsorkester, der afholder koncerter i lokalområdet f.eks. på virksomheder. Der er lagt op til ca. 30-40 koncerter .  Projektet styrker orkesterlivet og udvikler musikken, samarbejdet og de unge talenter og regionens musikalske formåen synliggøres.
  Ansøger er Odense Musikskole.
 • 264.000 kr. til en naturvidenskabelig teaterforestilling hvor Fjord&Bælt i Kerteminde er i samarbejde med Huggu Bugga Teatret. Det nyskabende er, at skuespillerne bliver en integreret del af dagligdagen på Fjord&Bælt, og gæsterne oplever en direkte sammenhæng mellem dyrene, biologien og teaterforestillingen. Forestillingen inddrager børnene i det naturvidenskabelige univers gennem et uformelt læringsmiljø. Og projektet vil kunne videreføres til andre institutioner og dermed øge den videnskabelige kapacitet.
  Ansøger er Fjord&Bælt i Kerteminde.
 • 250.000 kr. til en international kunstudstilling, der har titlen ”Connecting” og finder sted på Augustiana ved Sønderborg. Dette projekt vil bidrage til at skabe aktivitet og knytte bånd over grænser, såvel fysisk som etnisk. Der er også lagt op til kreative alliancer mellem kultur- og erhvervsliv og projektet er hermed også med til at styrke oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark.
  Ansøger er Danske Kunstværker Syd.
 • 127.000 kr. til ”Kunstens Fyn”, der er en markering af 100 året for ”Fynbomalerne”, der er en kunstnerisk identitet for Fyn. Dette projekt udvikles på tværs af kulturarvsområder med museer, arkiver, biblioteker og kunstforeninger. Effekten forventes at blive en øget fokus på kunsten som en kreativ identitet for regionen dengang og nu. En markering med bred interesse i hele regionen.
  Ansøger er Kulturarv Fyn – Kunstmuseer i regionen.
 • 20.000 kr. til projektet ”Tre forfattere, tre sprog og tre kulturinstitutioner”. Tilskuddet er givet til 1. del af projektet, som giver mulighed for at realisere et samarbejde mellem nordiske kulturinstitutioner, der rusker op og formidler de nordiske børnebogsforfattere på en folkelig og populær måde med udgangspunkt i eventyrerne og sprogene.
  Ansøger er H.C. Andersen Paraden.
 • 80.000 kr. til ”Bramstrup Conducting Masterclass”, hvor formålet er at udvikle talentfulde kordirigenter i tæt samarbejde mellem kultur, erhverv og uddannelsesinstitutioner. Projektet vil øge kulturaktiviteterne i landdistriktet gennem talentudvikling og profilering af komponisten Carl Nielsen og en styrkelse af det internationale samarbejde.
  Ansøger er Bramstrup Performing Arts.
 • 50.000 kr. til en Masterclass med en til to internationale topmusikere, der gennem projektet er med at profilere det nye regionale musikkonservatorium og skabe et kvalitetsløft til den musikalske fødekæde i regionen. Projektet er en styrkelse af det musikalske talentarbejde og en markering af, at man vil det nye regionale konservatorium.
  Ansøger er Esbjerg og Odense Musikkonservatorium og Engelsholm Højskole.
 • 200.000 kr. til ”Den Store Ridderfest på Koldinghus”, der er et nyskabende formidlingstilbud til regionens skoler. Projektet vil lade elever i 3–5. klasse genskabe Ridderfesten gennem dags- og overnatningsarrangementer på Koldinghus. Gennem autentiske historiske rammer og med genskabte dragter og historisk mad vil der blive opbygget et netværk, der gør det muligt at placere Koldinghus som et kulturelt fyrtårn i skolernes bevidsthed.
  Ansøger er Skoletjenesten på Museet på Koldinghus.
 • 90.000 kr. til ”Skulpturudveksling i landdistrikterne” – dette projekt vil med kunsten som redskab sætte nyt fokus på landdistrikterne. Fokus opnås igennem projektet, der skal foregå som en dynamisk udstilling af skulpturelle kunstværker i landsbyerne.
  Ansøger er Landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune.
APPFWU01V