Skip til primært indhold

Unge skal holdes fast på uddannelsen

Projekt Hold Fast godt i gang med opstartsseminarer rundt om i regionen. Projektet skal være medvirkende til at mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Regionsrådet støttede Hold Fast med 4,6 mio kr. på regionsrådsmødet i juni. Pengene går til aktiviteter i efteråret 2009.

Seminaret, der blev holdt på VUC Sønderjylland i Haderslev 21. september 2009 blev indledt af regionsrådsformand Carl Holst (V):

- Årsagen til, at vi er samlet i dag, er det man kan kalde en ”ubehagelig sandhed”. Der er nemlig for mange i regionen, der ikke får en ungdomsuddannelse. Det er kun 79 % af de unge i Region Syddanmark, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Og det er for lidt!

Det er både regeringens og regionens målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Helt konkret betyder det, at 304 ekstra drenge og 224 piger i Sønderjylland skal holdes fast i uddannelsessystemet. Det svarer til 20 % af den samlede målsætning for hele Region Syddanmarks unge.

I løbet af mandagens seminar, blev det diskuteret, hvordan man i fællesskab kunne arbejde med et mentorkoncept på tværs af skoletyper. Der er stor interesse for uddannelse af mentorer, og diskussionen drejede også i retning af hvordan man rekrutterer udenforstående mentorer. Forstået sådan, at en mentor ikke automatisk er en lærer, men måske en sportstræner, en erhvervsmand eller lignende.

- Jeg har oplevet en stor velvillighed til samarbejde på tværs. Både på tværs af skoletyper – gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler, VUC’er osv. Desuden er der stor interesse i at optimere samarbejdet mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Så projektet er kommet rigtig godt fra start, sagde Kirsten Bach Kjeldahl der er regional projektkoordinator.

Seminaret i Haderslev var det andet ud af fire opstartsseminarer der bliver holdt i Syddanmark.

APPFWU02V