Skip til primært indhold

Rejsegilde i regionshusets tilbygning

På mandag den 28. september holder Region Syddanmark rejsegilde i den nye tilbygning til regionshuset i Vejle. Arrangementet begynder kl. 12, hvor regionsrådsformand Carl Holst (V) vil byde velkommen.

Første spadestik blev taget den 20. maj i år, og siden har byggeriet været i fuld gang. Planen med den nye bygning er, at den skal afhjælpe den nuværende pladsmangel i huset og samle flest mulige administrative funktioner på Damhaven 12.

Blandt andet skal bygningsafdelingen og it-afdelinger fra mindre satellitafdelinger udenfor huset samles i bygningen.

Tilbygningen får et meget lavt energiforbrug. Det sker ved at installere ca. 140 m² solceller på taget, ved anvendelse af 3 lags glas og ekstra isolering i ydervægge, i gulvkonstruktionen i stueetagen samt på taget. Også den faste belysning i huset, dvs. lysarmaturer m.v., vil få et lavt energiforbrug.

Når bygningen står færdig, vil den kunne klassificeres som lavenergibygning klasse 1 i henhold til det danske bygningsreglement 08. Det betyder, at energiforbruget kun vil være ca. 50 kWh/m2 pr. år, hvilket er næsten en halvering i forhold til det, der maksimalt er tilladt.

Rejsegildet foregår i den nye tilbygning ved regionshusets øst-ende, Damhaven 12 i Vejle mandag den 28. september kl. 12.


Pressen er velkommen til at deltage.

Fakta om tilbygningen

Den nye bygning vil give plads til 78 arbejdspladser. Den opføres i 3 etager mod øst som forlængelse af den eksisterende bygning. Mellem den eksisterende bygning og den nye bygning vil der blive opført en mellembygning med facader i glas.
Den nye bygnings totale længde er ca. 40 m, det bebyggede areal 585 m² og bruttoetagearealet 1755 m².
Udefra vil den nye bygning ligne den eksisterende bortset fra vinduer, hvor inddeling og størrelse er ændret.
Bygningen forventes at stå klar til brug den 1. april 2010.
Det samlede anlægsbudget er på ca. 29 mio. kr.

APPFWU01V