Skip til primært indhold

Pris til fynsk demensforsker

På den internationale demensdag blev overlæge Annette Lolk fra Demensklinikken i Odense hædret med Alzheimer-Forskningsfondens pris på 50.000 kr.

Overlæge Annette Lolk fik prisen for sit mangeårige arbejde og indsats på demensområdet og ikke mindst for sin undervisning.

Overlæge Annette Lolk.

Overlæge Annette Lolk.

- Det er vigtigt, at vi har fokus på hele patientforløbet, og ikke kun den tidlige diagnose. Samtidig skal vi huske på de mange demente, der ikke har nogen pårørende, og som derfor har behov for at der god sammenhæng i forløbet. Det er vigtigt at understrege, at det rent faktisk nytter", sagde Annette Lolk ved prisoverrækkelsen.

Alzheimer-Forskningsfondens pris gives til en klinisk forsker, der arbejder med forskning i diagnostik, behandling eller pleje, eller til en person som har gjort en helt særlig indsats for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende.
Det var formand for Alzheimer- Forskningsfondens bestyrelse, Erik Hoffmeyer, der overrakte priserne, på et international forskningssymposium, der blev afholdt i anledning af dagen.

Fakta

Annette Lolk er overlæge og ph.d. i det gerontopsykiatriske afsnit og i Demensklinikken på OUH samt klinisk lektor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Foruden Annette Lolk modtog professor, ph.d., cand. scient., Daniel Otzen fra Interdisciplinært Nanoscience Center på Aarhus Universitet en tilsvarende pris.

Det skønnes, at om ti år vil 35 millioner mennesker i verden lide af Alzheimers eller en anden demenssygdom. I øjeblikket lider 70-80.000 danskere af en demenssygdom, og 400.000 danskere lever med den som pårørende.

APPFWU01V