Skip til primært indhold

Nyt arbejdsprogram mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark

Klimaændringer, arbejdsmarked, sundhed og trafik er hovedtemaer i det dansk-tyske samarbejde det kommende år.

I Kiel i dag underskrev Slesvig-Holstens ministerpræsident Peter Harry Carstensen (CDU) og regionsrådsformand Carl Holst (V) det fælles arbejdsprogram for 2009/10.

– Det grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark er et vigtigt element i bestræbelserne for at dæmpe virkningerne af den internationale erhvervs- og finanskrise, sagde ministerpræsident Peter Harry Carstensen.

- Udover 13 andre samarbejdsområder og projekter, er vi enige om at fokusere på tre erhvervsområder: energi, velfærdsteknologi og oplevelsesøkonomi. Vi vil udvikle markante projekter, som kan markedsføre os som en samlet vækstregion, supplerede regionsrådsformand Carl Holst.

Klimabeskyttelse og energi

Det vil være et mål at videreudvikle infrastruktur og forskning på energiområdet i et dansk-tysk samarbejde. Partnerne koncentrerer sig her om følgende områder, offshore vindmøller, energi af affald, optimering af fjernvarmenet, solenergi og elbaserede køretøjer.

Turisme

Gennem en styrkelse af det eksisterende grænseoverskridende samarbejde skal der ske en optimering og videre udbygning af tilbuddene til turister på begge sider af grænsen.

En samordning af danske og tyske tilbud skal forbedre områdets samlede attraktivitet som oplevelsesregion.

Holst og Carstensen var enige om, at grænseregionen skal markedsføres i fællesskab.

– Dem, der besøger Hedeby og Gottorp Slot ved Slesvig, bør også besøge den gamle danske kongeby Ribe, for disse byer hænger uadskilligt sammen i historisk perspektiv.

Sundhed og velfærdsteknologi

Vidensudvekslingen indenfor sundheds- og velfærdsteknologi, plejeområdet, kommunikationssystemer i sundhedssektoren samt medicinsk og teknisk forskning skal styrkes i fremtiden. Et øget samarbejde mellem sundhedssektorerne og sygehusene over grænsen er også med i planen.

Proces, implementering, tidsplan og finansiering

Efter landdagsvalget i Slesvig-Holsten og regionsrådsvalget den 17. november i Danmark vil begge parter tage initiativ til aktiviteter indenfor de tre hovedtemaer.

APPFWU02V