Skip til primært indhold

Ny kapitalfond til syddanske virksomheder inden for velfærdsteknologier

100 mio. kr. skal sikre kapital til virksomheder i Syddanmark til at etablere produktion af Velfærdsteknologier.

Mange virksomheder overlever ikke at tage en god ide til markedet, fordi der mangler risikovillig kapital. Det vil Syddansk Vækstforum gøre noget ved.

- Vi skal skabe fundamentet for fremtidens erhvervsliv i Region Syddanmark, og kapitalfonden er et vigtigt element i det arbejde. Det er altafgørende at virksomhederne kan omstille sig til fremtidens markedsvilkår, og velfærdsteknologi er noget af det vi skal leve af i fremtiden. Vi er allerede i front med velfærdsteknologi og samspillet mellem den offentlige og den private sektor, og det forspring skal vi udbygge, siger Carl Holst (V). 

Kapitalfonden vil indeholde 100 mio. kr. Kapitalfonden skal investere i nye og mindre virksomheder inden for velfærdsteknologier og service. Desuden vil der være særlig fokus på virksomheder i yderområderne.

- Det er helt afgørende, at virksomheder, som ønsker at starte en produktion, har den nødvendige finansiering på plads. Uden startkapital, ingen produktion, ingen vækst og dermed ingen arbejdspladser, siger direktør C.C. Nielsen fra Syddansk Vækstforum.

Fonden vil blive drevet af et professionelt management selskab.

Det forventes, at den nye kapitalfond vil være etableret inden udgangen af 2009.

Fakta

Syddansk Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark.

Vækstforums nye handlingsplan "Omstilling til højere Vækst" fokuserer på i alt fire forretningsområder: Klynger, velfærdsteknologier og – service, energi og oplevelseserhverv. Syddansk Vækstforum vil i 2009-10 prioritere projekter for ca. 400 mio. kr. inden for disse fire forretningsområder.

APPFWU01V