Skip til primært indhold

Hånd om de ledige lokaler på Tønder Sygehus

Region Syddanmark og Tønder Kommune vil nu sammen med foreningen Tønder Sygehus’ Venner undersøge, hvordan de lokaler på Tønder Sygehus, der fremover bliver ledige, kan bruges.

1. december 2009 bliver Tønder Sygehus et såkaldt sammedagssygehus med ambulatoriefunktioner og diagnostik. Det betyder bl.a. at den medicinske sengeafdeling på sygehuset lukker. Hermed vil omkring 2000 kvm2 stå tomme.  

Ikke kun lys i halvdelen af vinduerne

- Region Syddanmark vil gerne medvirke til, at alle lokaler på sygehuset er i brug. Det skal ikke være sådan, at der kun er lys i halvdelen af vinduerne. Derfor er vi gået ind i det arbejde, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Jeg er glad for, at Tønder Kommune og Tønder Sygehus’ venner vil gå ind i det her samarbejde, for ingen kan gøre det alene. Vi er nødt til at stå sammen om at finde en løsning og derfor samler vi nu alle gode kræfter.

- Jeg vil heller ikke udelukke noget på forhånd. Jeg synes at vi skal være åbne overfor alle gode ideer og vi skal have mod til at tænke kreativt, siger regionsrådsformanden. 

Endnu stærkere sundhedstilbud under samme tag
- Vi vil lægge afgørende vægt på, at Tønder Sygehus fortsat udvikles som velfungerende sammedagssygehus med kirurgiske og medicinske ambulatoriefunktioner, diagnostik og skadeklinik, siger Tønder Kommunes borgmester, Laurids Rudebeck, som ser frem til samarbejdet.

- Vi ser også gerne, at sygehuset udbygges med flere andre funktioner i lighed med de allerede eksisterende som f.eks. praktiserende speciallæger, lokalpsykiatri, DAMP Sundhedscenter Tønder og den specialiserede genoptræning, som vi har stor succes med i den kommunale Træningsafdeling på sygehuset. Dermed kan vi i fællesskab få skabt et endnu stærkere sundhedstilbud under samme tag, siger borgmester Laurids Rudebeck.

Der er nedsat en styregruppe bestående af følgende medlemmer:
Regionsrådsformand Carl Holst (V), regionsrådsmedlem Karsten Uno Pedersen (S), regionsrådsmedlem Bo Libergren (V), borgmester Laurids Rudebeck (V), viceborgmester Peter Christensen (S) og kommunaldirektør Thorkild Præstegaard fra Tønder Kommune, formand for Tønder Sygehus’ Venner, Tina Grøhn samt Erik Hvidberg Jørgensen fra sygehusvennerne, udviklingsdirektør i Region Syddanmark, Mikkel Hemmingsen, økonomidirektør i Region Syddanmark, Mogens Sehested Kristensen og projektchef i Region Syddanmark, Poul Bisgaard.
 
Sammen skal styregruppen undersøge, hvilke funktioner, der fremover skal være på sygehuset. Medlemmerne vil snarest muligt sætte sig sammen, så arbejdet kan begynde. 

Både Region Syddanmark og Tønder Kommune ser frem til det videre samarbejde.

Fakta

På Tønder Sygehus er der pt. følgende funktioner: Jordemodercenter, lokalpsykiatri, praktiserende speciallæger, laboratoriefunktion, personalekantine, fællessekretariat, kommunalt genoptræningscenter, ambulatorium, skadeklinik, røntgen, medicinsk dagscenter, medicinsk sengeafdeling – lukker pr. 1. december 2009 – samt DAMP Sundhedscenter Tønder.

APPFWU02V