Skip til primært indhold

Budget 2010 giver bedre regionale busforbindelser

Langelands unge vil fra årsskiftet kunne sætte sig i en bus og komme frem til deres ungdomsuddannelser i det sydfynske. Og Vardes ungdom kan få direkte adgang til de tekniske skoler i Esbjerg.

Det er blandt de tiltag i budget 2010, som et flertal i Region Syddanmarks regionsråd vedtog her til aften.

”År efter år har vi oplevet faldende passagertal i den kollektive trafik. Nu skal spiralen vendes, og vi skal have folk tilbage i busserne. Derfor har vi reserveret 2 x 5 mio. kr. til en udviklingspulje, som skal udvikle de eksisterende ruter samt udvikle nye bæredygtige ruter”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

”Vi har med oplægget til busplanen valgt at gå ud over vores regionale basisopgave - at forbinde bycentre. Det har vi gjort for at hjælpe unge i udkantsbyer med at få adgang til de regionale ungdomsuddannelser”, siger Carl Holst.

Til trods for at der er en snæver økonomisk ramme for regionerne, og der samtidig skal leveres for 220 mio. kr. ekstra aktivitet på sygehusene uden at få penge for det, har der været råd til at levere flere gode nyheder til borgerne i den syddanske region.

”Den danske økonomi er stram fra statens økonomi og videre til den regionale. Alligevel er der mange gode tiltag i budget 2010. Psykiatrien, hospice, traume- og torturofre kan se frem til bedre vilkår. Og så glæder vi os over, at vi gør en ekstra indsats for den kollektive trafik,” siger John Lohff (C).

Busserne kører

Region Syddanmark har bl.a. valgt at investere ekstraordinært 10 mio. kr. i de to regionale busselskaber Fynbus og Sydtrafik, så de får mulighed for at omstille køreplanerne.

Nye busruter vil ligeledes komme til at se dagens lys i Region Syddanmark i 2010. Også her binder Region Syddanmark midler i markedsføring af nye ruter, således de kan blive kendt og dermed brugt af syddanskerne.

Fjerner stedbarns-status

Sundhedsområdet får også i 2010 et løft på flere områder bl.a. i forhold til psykiatrien, til kronisk syge patienter og til smertelindrende behandling af døende patienter.

Et vigtigt regionalt område, der vil nyde godt af budget 2010’s ekstra midler, er voksenpsykiatrien.
Når 2009 bliver til 2010, vil voksne psykiatriske patienter få samme status som patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Det betyder, at voksne psykiatriske patienter har ret til at blive udredt og behandlet inden for to måneder.

”Der er grund til at tænde advarselslamperne med den økonomiske ramme, vi har fået stillet til rådighed i 2010 fra den danske regering. Vi er blevet pålagt en 3 pct. aktivitetsstigning, men kun 1,5 pct. i tilskud fra staten. Det kan kun lade sig gøre ved, at vores personale skal løbe endnu hurtigere. Og det får mig til at spørge, kan vi blive ved med det, eller er vi ikke snart ved at være inde ved benet,” siger Karsten Uno Petersen (S) og tilføjer:

”Alligevel glæder jeg mig over, at vi får fjernet stedbarns-statussen i psykiatrien med udrednings- og behandlingsretten for voksne psykiatriske patienter. Vi ser desværre et alt for stort antal selvmord i Danmark. Derfor er det godt, at vi nu kan tilbyde en hurtig indsats overfor disse patienter.”

Hjælp til traume- og torturoverlevere

I december 2008 offentliggjorde Region Syddanmark en rapport, der bl.a. konkluderede, at det er afgørende for traume- og torturoverlevere, at de hurtigst muligt bliver tilbudt hjælp bl.a. for at forhindre, at deres tilstand bliver forværret.
Regionsrådet har derfor besluttet at tilføre dette område ekstra 2 mio. kr. årligt. Herudover skal yderligere 2 mio. kr. om året hjælp med at bringe ventelisten ned.

I budget 2010 har Region Syddanmark desuden afsat én mio. kr. i tilskud til et nyt hospice på Sydfyn med plads til 12 patienter. Herefter afsætter regionen 14 mio. kr. årligt til driften af Hospice Sydfyn.

Budget 2010 blev vedtaget med stemmerne 39 for, et medlem fraværende og Sarah Nørris (Ø) imod.

Fakta

Region Syddanmarks nettobudget for 2010 lyder på ca. 21 mia. kr. Pengene bruges til at drive sygehuse, sociale- og psykiatriske tilbud samt støtte erhvervsliv.

  • Region Syddanmark driver 18 sygehuse samt 31 sociale og psykiatriske tilbud for borgere med særlige behov.
  • Regional Udvikling skaber vækst og gode rammer for erhvervsliv og borgere.
  • Der er ca. 25.000 medarbejdere i Region Syddanmark.
  • Der bor ca. 1,2 mio. borgere i regionen.
APPFWU01V