Skip til primært indhold

Ansøgning til Globaliseringsfonden sendt af sted

Hvis alt går efter planen, er der nu 116 mio. kr. på vej til de fyrede medarbejdere på Als. Ansøgningen til den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) blev sendt fra Erhvervsministeriet onsdag 9. september.

Pengene skal bruges på de ledige, der vil modtage coaching, efteruddannelse, kompetenceudvikling og for nogens vedkommende støtte til start af egen virksomhed.

I et samarbejde bl.a. mellem Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Beskæftigelsesregion Syddanmark er der i løbet af juli og august udformet både en vækstplan for Als-området og en omstillingsplan for de fyrede.

- Det er godt, at vi i vores region kan stå sammen og handle fremadrettet, når der er brug for det. Vi læner os heller ikke tilbage nu, blot fordi vi har sendt en ansøgning. Der er allerede en masse aktiviteter i gang, så vi er godt forberedte og kan komme hurtigt i gang, når vi forhåbentligt får grønt lys fra Bruxelles, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Det samlede budget for indsatsen, der løber i 24 måneder fra nu, er på 115,84 mio. kr.

EU ansøges om en støtte 65 % af beløbet, hvilket svarer til 75.296 mio.kr. Næststørste finansieringskilde bliver dagpenge, som de ledige tager med sig ind i aktiveringen. Der budgetteres med 36,712 mio. kr. herfra. Region Syddanmark og Sønderborg Kommune forventes hver at give 1,566 mio. kr. Endeligt vil staten give 700.000 kr. for at sikre en forsvarlig administration af midlerne.

Der forventes en endelig afgørelse fra EU omkring jul.

Fakta:

I perioden 1. oktober 2008 til 30. juni 2009 har i alt 1.641 ansatte fra virksomhederne Sauer-Danfoss (909), Danfoss (345), Linak (198) og Danfoss Drives (189) mistet deres arbejde. Det er dramatisk for arbejdsmarkedet i Sønderborg Kommune, hvor arbejdsstyrken i 2008 var på 38.288 personer. Som konsekvens er ledigheden i kommunen firedoblet. En meget stor del af de fyrede er bosat på Als, hvor der ikke er mange beskæftigelsesmuligheder.

APPFWU02V