Skip til primært indhold

Aftale sikrer flere unge i uddannelse

Et vigtigt skridt mod højere uddannelsesniveau i Region Syddanmark blev taget i dag, da Syddansk uddannelsesaftale blev underskrevet i Riddersalen på Koldinghus.

At aftalen blev underskrevet i en historisk sal, der har huset både konger og hertuger, symboliserer i høj grad, hvor vigtig aftalen er. Hovedformålet er at sikre veluddannet arbejdskraft i fremtiden. Det gør Syddansk Uddannelsesaftale. Bliver til konkrete handlinger og bliver til gavn for den enkelte unge, for virksomhederne og for samfundet som helhed.

- For første gang i historien har vi en generation med et lavere uddannelsesniveau end den forrige. Det er et problem, og det problem, kan kun løses, hvis alle parter arbejder sammen. Og det er det samarbejde, vi får sat på skinner når vi underskriver aftalen i dag, siger Regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Problemet med det lave uddannelsesniveau kan kun løses, hvis alle parter står sammen skulder ved skulder. Og det gør vi med uddannelsesaftalen, understreger regionsrådsformand, Carl Holst (V). (Foto: Jørgen Diswal)

- Problemet med det lave uddannelsesniveau kan kun løses, hvis alle parter står sammen skulder ved skulder. Og det gør vi med uddannelsesaftalen, understreger regionsrådsformand, Carl Holst (V). (Foto: Jørgen Diswal)

Med Syddansk Uddannelsesaftale er alle de relevante aktører, for første gang, samlet til en fælles koordineret indsats der skal lede mod et højere uddannelsesniveau i regionen.

- I kommunerne i Syddanmark er vi glade for den fælles uddannelsesaftale. Vi tror på, at det kan bidrage til at alle regionens unge, på sigt, får en solid ungdomsuddannelse, siger formand for kommunekontaktudvalget, Fredericias borgmester Uffe Steiner Jensen (S).

Blandt underskriverne var blandt andet regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst (V), repræsentanten for regionens 22 kommuner, formand for kommunesamarbejdet og borgmester i Fredericia Uffe Steiner Jensen (S), flere direktører fra erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner samt Undervisningsministeriet.

Blandt underskriverne på uddannelsesaftalen er afdelingschef i Undervisningsministeriet, Søren Hansen, her flankeret af rektor ved Erhvervsakademiet Lillebælt, Jens Mejer Pedersen, på sin venstre side og regionsrådsformand Carl Holst (V) til højre. (Foto: Jørgen Diswal)

Blandt underskriverne på uddannelsesaftalen er afdelingschef i Undervisningsministeriet, Søren Hansen, her flankeret af rektor ved Erhvervsakademiet Lillebælt, Jens Mejer Pedersen, på sin venstre side og regionsrådsformand Carl Holst (V) til højre. (Foto: Jørgen Diswal)

Syddansk Uddannelsesaftale skal gøre en reel forskel for de unge

Syddansk Uddannelsesaftale består af en hovedaftale og en række delaftaler. Hovedaftalen indeholder en tilkendegivelse af, at parterne nu deltager aktivt i et regionalt samarbejde med det formål at fastholde de unge i ungdomsuddannelse.

Delaftalerne er aftaler mellem hver enkelt type ungdomsuddannelse og de aktører, som er relevante. Aftalerne beskriver de centrale udfordringer for ungdomsuddannelserne og vigtigst af alt – de konkrete aktiviteter som skal iværksættes, der hvor de unge er.

Aftaleparterne kan søge midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 20 mio. kr. årligt, så der er økonomi til at føre aktiviteterne ud i livet.

Uden ambitiøse initiativer vil det ikke lykkes at nærme sig regeringens højtstræbende målsætning om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

19 underskrifter på en historisk uddannelsesaftale, der skal hjælpe flere unge i gang med en ungdomsuddannelse, underskrevet i en historisk sal, Riddersalen på Koldinghus. (Foto: Jørgen Diswal)

19 underskrifter på en historisk uddannelsesaftale, der skal hjælpe flere unge i gang med en ungdomsuddannelse, underskrevet i en historisk sal, Riddersalen på Koldinghus. (Foto: Jørgen Diswal)

Fakta:

  • Syddansk Uddannelsesaftale er et helt nyt initiativ, som skaber et regionalt samarbejde på tværs af kommunegrænser og skoletyper. Aftalen bakkes op af både regeringen og Syddansk Vækstforum.
  • Aftaleparterne er blandt andre Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, Regionalt UngdomsuddannelsesRåd, ungdomsuddannelserne, kommuner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Undervisningsministeriet, videregående uddannelsesinstitutioner, Studievalg og arbejdsmarkedets parter, produktionsskoler, de frie kostskoler.
APPFWU01V