Skip til primært indhold

5. møde i Syddansk Mobilitetsråd

Fra et højtplaceret mødelokale med flot udsigt over Billund Lufthavns mange kilometer asfalt, og de mange forskelligt bemalede flyvere, bød Carl Holst, 18. september 2009, velkommen til det femte møde i Syddansk Mobilitetsråd.

Der er vel heller ingen – i det mindste ikke i Syddanmark - som er i tvivl om, at det er en afgørende faktor for udviklingen i vores region, at vi har en stærk international lufthavn. Først og fremmest af hensyn til erhvervsvirksomhederne, men også til almindelige menneskers rejseaktivitet, sagde regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

- Det er efter min vurdering meget vigtigt, at vi har en langsigtet strategi, som går ud på at udvikle lufthavnen - ikke kun som Syddanmarks internationale lufthavn men som hele Vestdanmarks. Derfor er det blandt andet, at vi nu arbejder på forbedring af den kollektive trafikbetjening, som for eksempel den igangværende forbedring af X-busnettet. Men samtidig er det også vigtigt, at vi er i dialog med de andre vestdanske regioner og får deres opbakning til, at Billund er og skal udvikles som hele Vestdanmarks internationale lufthavn, sagde Carl Holst.

3000 job og omsætning på 3,4 mia. kr.

Efterfølgende tog lektor Jacob Kronbak ordet. Han er netop i gang med, at ligge sidste hånd på en kvantitativ og kvalitativ analyse om Billund Lufthavns betydning for den regionale økonomi.

- Opgaven er stor, og er blevet større fordi det, modsat en traditionel skibshavn, skal belyses både kvali- og kvantitativt. Derfor er undersøgelsen heller ikke helt færdig endnu, men når de direkte, indirekte og afledte effekter tælles med, så ser det ud som om, at Billund Lufthavn generer næsten 3000 arbejdspladser, og er medvirkende til en omsætning på 3,4 mia. kr., forklarede Jacob Kronbak.

- Tallene er dog ikke endelige, men undersøgelsen er snart færdig, så tallene bliver i hvert fald ikke mindre end det, slog Jacob Kronbak fast.

Indledningsvist havde lufthavnsdirektør Jørgen Krab Jørgensen startet dagens første oplæg med en lille gennemgang af Billund Lufthavns historie, fra en lille Lego-ejet græsplæne til de mange kilometer asfalt der i dag udgør en af hovedingredienserne i en moderne lufthavn.

På mødet blev fremskridtene med regeringens infrastrukturplan også præsenteret. Der var bred enighed om, at der skulle være fortsat opmærksomhed på de regionalt forankrede projekter. Direktør for Regional Udvikling, Mikkel Hemmingsen, kunne på en række overheads præsentere den foreløbige udvikling og status på projekterne.

Sidstnævnte nåede også at præsenterede grundstenene til en kampagne, der skal aflive myter om offentlig transport, og lokke flere af regionens borgere ud af bilerne og over i busserne.

Fakta:

Det femte møde i Syddansk Mobilitetsråd blev holdt den 18. september 2009 i Billund Lufthavn. Allerede på mobilitetsrådets første møde sidste år kom Billund Lufthavns betydning for Region Syddanmark på dagsordenen i en workshop.

APPFWU02V