Skip til primært indhold

2300 breve om forurenede grunde er sendt ud

Oplysninger om forurenede grunde i det tidligere Sønderjyllands Amt offentliggjort i dag.

Region Syddanmark offentliggør i dag oplysninger om aktiviteter på 2300 grunde i det tidligere Sønderjyllands Amt, der kan have givet anledning til forurening i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Det sker på internettet www.regionsyddanmark.dk/jordforurening.

Det betyder, at alle fremover kan søge på disse grunde i forbindelse med f.eks. handel af fast ejendom. De berørte borgere har nu fået brev om, at regionen har oplysninger om deres grunde.

Regionen har oplysningerne dels fra kommunale indberetninger om f.eks. spild og uheld med olieprodukter dels fra opslag i telefonbøger og vejvisere samt kommunale og lokalhistoriske arkiver. Der er ikke indsamlet yderligere materiale om aktiviteterne på ejendommen.
Region Syddanmark begynder nu at indsamle materiale fra kommunernes miljø- og byggesagsarkiver. Vi vil efterfølgende vurdere, om aktiviteterne på den enkelte ejendom har kunnet give anledning til jordforurening. Vi forventer at have afsluttet vurderingen af de godt 2300 grunde inden for en periode på ca. 3 år.

Samtidig med, at brevene sendes ud, gøres oplysningerne tilgængelige på hjemmesiden www.regionsyddanmark.dk/jordforurening. Ved at bruge linket "Søg en forurenet grund" og følge instrukserne kan der nu findes oplysninger om de forurenede grunde i hele Region Syddanmark.

Region Syddanmark oplever stor efterspørgsel på oplysninger om jordforurening. Ejendomsmæglere, advokater og kreditforeninger har brug for oplysningerne i forbindelse med køb, salg og belåning af ejendomme. Hvis der er mistanke om, at en grund er forurenet, kan den være svær at sælge. Ikke nødvendigvis fordi der ikke er interesserede købere, men fordi det kan være svært at få lån hos kreditforeningerne på normale betingelser. Værdien af ejendommen kan derfor falde.

Kortlægning af jordforurening sker for at sikre rent drikkevand og forhindre, at forurening truer ejendomme, som anvendes til boliger, børneinstitutioner eller offentlige legepladser. Kortlægningen skal desuden sikre, at der er styr på den forurenede jord ved bygge- og gravearbejder.

APPFWU02V