Skip til primært indhold

Tilsyn: Ok til sygehus-brochure

Der er ingen valgkamp i de to brochurer om fremtidens sygehuse, som Region Syddanmark husstandsomdelte til regionens borgere den 12. september 2009. Dermed handlede Region Syddanmark ikke i strid med loven. Det fastslår Statsforvaltningen Syddanmark efter at en borger klagede over husstandsomdelingen af brochurerne ”Sådan skal du gøre, hvis du bliver syg” og ”Velkommen til fremtidens Sygehus Sønderjylland Sønderborg”.

Borgeren klagede over, at brochurerne er udtryk for, at valgkampen er begyndt og mente, at der var taget penge fra sygehusområdet til medfinansiering af valgkampagnen til flertallet bag sygehusforliget.

Borgeren mente desuden, at det var forkert at skitsere, hvor fremtidens sygehuse kommer til at ligge, når placeringen af akutsygehusene i regionen endnu ikke er endeligt finansierede.

Ikke grundlag for sag

Statsforvaltningen skriver i sin afgørelse, at brochurerne gengiver de faktiske forhold, som de er nu, og ikke indeholder nogen beskrivelse af de politiske holdninger, der ligger bag beslutningen.

Region Syddanmark må gerne informere om regionsrådets virksomhed og informere borgerne om, hvordan de skal forholde sig, hvis man bliver syg. Statsforvaltningen foretager sig derfor ikke mere i denne sag.

APPFWU01V