Skip til primært indhold

Syddanske trafikønsker skal med i prioriteringen

Forligspartierne bag trafikaftalen "Grøn transportpolitik" sidder i disse dage på Christiansborg og prioriterer kommende trafikinvesteringer.

I den forbindelse er en række syddanske trafikønsker i spil og det forlyder, at brikkerne er ved at falde på plads.

Regionsrådet og Syddansk Mobilitetsråd har holdt parterne til ilden i hele forløbet op til at trafikaftalen blev indgået i januar i år, og rådet har også siden fulgt forløbet tæt. Formålet er af fremme helt vitale syddanske infrastrukturprojekter.

"I den forbindelse har jeg netop haft møde med Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen, hvor jeg har presset på for at få en række syddanske ønsker opprioriteret", fortæller regionsrådsformand Carl Holst (V).

Det er min klare fornemmelse at der er forståelse for vores ønsker. Konkret har vi talt om fire projekter".

Bedre forbindelser

Det drejer sig dels om forbindelsen til Esbjerg Havn, hvor en forlængelse af motorvejen er med i trafikaftalen, men hvor vi fra Syddanmark også ønsker jernbaneforbindelsen med. Desuden handler det om fuldførelsen af dobbeltsporet gennem Sønderjylland, der skal sikre bedre togforbindelser.

Det drejer sig også om udbygning af E45 mellem Skærup og Vejle Nord til seks spor samt udbygning af E20 på Vestfyn til seks spor.

"Endelig drejer det sig om Svendborg og Langeland Kommuners forslag til en hurtigere kollektiv trafikforbindelse og bedre vej fra Svendborg via hurtigfærge over Langelandsbæltet til en terminal på Lolland på den kommende Fehmernforbindelse. Jeg lægger vægt på at det projekt bliver undersøgt. Projektet skal sikre, at Langeland og det sydfynske område kommer til at ligge på en international trafiklinie og ikke for enden Svendborgmotorvejen", siger Carl Holst.

Infrastrukturen og tilgængeligheden er helt centrale forudsætninger for en god erhvervsudvikling og bosætningsstrategi. Der er derfor en lang række andre syddanske projekter med i trafikaftalen. Projekter, som gennemføres i løbet af de kommende år. En række af disse ser regionsrådet og Syddansk Mobilitetsråd gerne fremrykket.

APPFWU02V